Collegebrandbrief: verwijder de AlmereApp

maandag 30 januari 2012 22:31 Fractie
Afdrukken PDF

Almere, 30 januari 2012

 

Geacht college,

 

Geschokt en verbijsterd heeft de fractie van Leefbaar Almere kennis genomen van de berichtgeving door Omroep Flevoland over de toegang die de gemeente Almere zich met de introductie van de Almere|App heeft verschaft tot privé informatie van gebruikers van smartphones die de AlmereApp hebben gedownload. Volgens onze informatie zijn dat tot nu toe tussen de 600 en 1000 mensen. Deze gebruikers van de AlmereApp lopen het risico dat de gemeente zich toegang verschaft tot hun contact- en adresgegevens en zelfs dat de gemeente die gegevens kan manipuleren.

Dit is volstrekt onaanvaardbaar. Door deze collegebrandbrief verzoeken wij u met klem terstond de mogelijkheid voor het downloaden van de AlmereApp onmogelijk te maken. Tevens verzoeken wij het college een passende oplossing te vinden voor de gebruikers die te goeder trouw de AlmereApp reeds hebben gedownload.

Wij roepen het college op tijdens de plenaire raadsvergadering van donderdag 2 februari as. tekst en uitleg te geven over deze zaak.

 

Hoogachtend,

 

fractie Leefbaar Almere

F. Huis

fractievoorzitter

Laatst aangepast op zaterdag 26 oktober 2013 20:56