Petitie Mandeligheid

woensdag 22 februari 2012 14:25 Fractie
Afdrukken PDF

Mandeligheid is één van onze langstlopende doorzeurentothetgoedkomt-dossiers. En het lijkt nu goed te komen nu het college heeft aangegeven de moties van Leefbaar Almere mee te nemen bij een te te formuleren pre-advies,

Dit houdt in dat het college in de lijn van de moties kijkt wat wel en niet mogelijk is voor bestaande problemen bij mandeligheid en hoe mandeligheid in de toekomst geregeld moet worden. Over een aantal weken komt dat pre-advies naar de raad.

Stichting Platform Mandeligheid is een petitie gestart omdat  [quote petitie] “Wij willen dat in het nieuwe beleid extra aandacht geschonken wordt aan de hulpkreten van VvE’s, beheerverenigingen en bewoners(groepen), die met uitzichtloze problemen te kampen hebben als gevolg van mandeligheid; informatieverstrekking, vrijwillige keuze voor mandeligheid en een oplossing voor alle gevallen, waar mandeligheid averechts werkt of heeft gewerkt.” [einde quote]

De petitie vindt u hier
http://petities.nl/petitie/steun-nieuw-beleid-terugname-en-hulp-mandeligheid

En de moties en andere achterliggende stukken hier:http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=354

Laatst aangepast op zaterdag 26 oktober 2013 20:56