Jaarverslag maart 2003-2004

donderdag 20 mei 2010 13:44 administrator
Afdrukken PDF

Algemeen

Talloze werkbezoeken, teveel om op te noemen.
2 meter papier per persoon gelezen.
gemiddeld 100 euro telefoonkosten per maand, per fractielid.
1-4 vergaderingen per week, record: 4 vergaderingen op een avond (recordhouder bij de redactie bekend). Met de nieuwe organisatie van de raadsvergaderingen, de politieke markt, is dit 2 avonden per week, los van studietijd.


ID-banen: In april 2003 heeft Leefbaar vragen gesteld (Akkerhuis) over jongeren met een voorgeschiedenis die als WIW-er (en jongeren onder de wet Rea) eerst ondergebracht waren bij de Kompaan voor werkervaringsplekken en nu daarvoor “overgezet” zijn naar Sociale Zaken. Dit ging niet goed. Of de interventie op ambtelijk en wethoudersniveau iets geholpen heeft voor dit ‘tussen wal & schip” probleem betwijfelen we.
Interpellatie 19 december 2003, aangevraagd door Leefbaar. Het kabinet stopt de regeling voor ID-banen per 2004. Amsterdam stopt geheel en legt het probleem met Almeerders die in Amster¬dam een ID-baan hebben en Amsterdammers die in Almere een ID-baan hebben terug bij Almere. De wethouder kwam vlak voor de deadline met een voorstel dat nog niemand gezien had. In¬middels waren werkgevers en ID-ers wel geïnformeerd. Het college draaide dit plan terug en kwam te elfder ure met een nieuw plan. De raad vroeg desondanks uitvoering van dit nieuwe plan. Het prin¬cipe is dat de gelden uit de nieuwe Wet op Werk & Bijstand ten voordele van alle 4000 bijstands¬ge¬rech¬tig¬den zou moeten komen, niet alleen van de huidige 400 ID’ers. De hierdoor ontstane onzekerheid voor de huidige ID’ers en de werkgevers geeft veel onrust. Het tempo van het proces, veroorzaakt door trage besluitvorming landelijk en binnen het college, geeft veel verdriet en boosheid bij ID’ers. Leefbaar Almere maakt zich zorgen over jongeren die per 1 april 2003 overgegaan zijn van Kompaan naar Sociale Zaken.

Marktleges: In april is besloten een handvol instellingen korting te geven naar aanleiding van een motie van Leefbaar Almere (zie verslag 2002-2003).

Montessorischool: heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit kan niet meer in de wijk Danswijk wegens gebrek aan ruimte. De locatie aan de overkant, in het Laterna Magica park in Filmwijk, is één van de mogelijkheden. Andere locaties zijn o.m. bedrijventerrein bij de A6 en bedrijventerrein Randstad. We hebben een motie ingediend over de veiligheid van de kruising bij Randstad en over de afstand tussen school en bushalte (raad juni 2003).

Afvalinzameling: In maart 2003 is een initiatief voorstel voor het stimuleren van betere afvalscheiding van Leefbaar Almere door het college overgenomen (Vlug).

Filmtheater: Uitgebreide analyse van de rechtvaardiging om in het gebouw van de huidige Cinemare een filmtheater te starten (Roders).

Programmaraad: Door een `buiten de orde` motie van Leefbaar Almere wordt besloten tot oprichting van een programmaraad (Gellekom).

Veluwedreef: Verhoging van de maximum snelheid op de Veluwedreef wordt door een motie van Leef¬baar Almere tegengehouden, omdat aanpassing van de weg hiervoor bijzonder duur zal zijn.

Annapark: De fractie van Leefbaar Almere haalt de kou uit de lucht bij een emotioneel Annapark-debat door met een motie te komen die de wethouder verplicht om eerst met de bewoners te praten, mocht het financieel noodzakelijk zijn om in de 2e fase maatschappelijke doeleinden i.p.v. een school te realiseren.

Communicatie Leefbaar - bewoners: Ook dit jaar heeft de website weer zijn waarde bewezen. Voor zover bekend is de website van Leefbaar Almere de best bezochte lokale politieke website van heel Nederland (webmaster Vlug). Dagelijks worden gemiddeld 1400 keer de berichten bekeken. In de periode maart 2003-maart 2004 zijn 3189 nieuwe berichten geplaatst. Op 17 februari 2004 is het tienduizendste bericht sinds het opstarten van het huidige forum (augustus 2001) geplaatst. De website is uitgebreid met een gemakkelijk te onderhouden agenda en een in politiek opzicht unieke Internet radio, die 24 uur per dag uitzendt.

TBS-kliniek: In maart 2003 is uiteindelijk besloten akkoord te gaan met het plan van Justitie om in een nog te bouwen wijk in Almere Buiten een TBS-kliniek te bouwen. Hier is veel aan vooraf gegaan, veel discussies, veel acties van bewoners van omliggende wijken die ook de fractie bezocht hebben. We hebben in de omliggende wijken wat vrienden verloren, maar we meenden met andere fracties dat Almere hier een taak had (Gellekom, v.d. Linden).

Jongerenhuisvesting: het aantal woningen voor jongeren uitbreiden was een besluit van de raad op initiatief van de coalitie, herbevestigd met de nieuwe coalitieafspraken in februari 2004. We willen 10 % van de woningproductie voor jongeren en tijdelijke woningen om in 2004 te kunnen leveren. Dit lukt, wet¬hou¬der Bijl en de ambtelijke staf houden de vaart er in. Presentatie van de richting van de plannen in decem¬ber in de raad, concreet in februari en besluitvorming met moties van Leefbaar in februari. In 2004 worden de eerste woningen opgeleverd; zonder een dikke beleidsnota van 2 ton. Bouwen, niet praten.
Hierover dient Leefbaar Almere twee moties in die in het debat 26 februari 2004 zijn aangenomen. De CDA-motie, die wil onderzoeken, vertragen en niet kiezen wordt verworpen. Van collegebesluit tot startsein: 1 maand. Dit duurde vroeger 3 tot 6 maanden.

Moskee: plannen voor de bouw van een moskee in “Het Atelier“ in Tussen de Vaarten ontmoetten veel weerstand. Aan¬staande bewoners maakten bezwaar en riepen de hulp van onze werkgroep inwonersparticipatie in. In eerste instantie leek het erop dat de bewoners tegen de moskee op zich waren. Dit bleek anders te zijn (gellekom, v.d. Linden). Men had bezwaar tegen gebouw en verkeersstroom, en hechtte zich aan een andere interpretatie van het bestemmingsplan van dat bedrijven¬terrein: is een moskee met 400 bezoekers “kleine maatschappelijke bebouwing” of niet, en is dit allemaal goed uitgelegd aan de bewoners? Linksom of rechtsom, de belangen van de ene groep stonden tegenover de andere groep, een klassiek dilemma. Veel politieke partijen drukten hun snor; kiezen vóór is leuk, kiezen tégen niet. Dit soort problemen leidt altijd tot kiezen tegen. Commentaar op de communicatieve vaardigheden van de overheid is steeds zinvol, beter kan het altijd. Maar hoe perfect moet een overheid zijn om applaus te krijgen voor ja zeggen tegen de ene en dus nee tegen de ander?
De perikelen rond de Moskee monden nu uit in juridische gevechten en kosten de gemeente veel geld.

 

Laatst aangepast op woensdag 02 juni 2010 20:03

Add comment


Security code
Refresh