Nieuwe schriftelijke vragen n.a.v. klassengrootte Polygoon

dinsdag 31 juli 2012 16:26 Fractie
Afdrukken PDF

Nieuwe schriftelijke vragen aan het collega over de klassengrootte op OBS Polygoon (update 8-8-2012)

Datum: 29 juli 2012

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Jannie Degenhardt Bochem

Onderwerp : Klassengrootte Polygoon

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  1. Is het u bekend dat de groepen 1/2 start met 31 kinderen in een klas?
  2. Is het u bekend dat groep 6 wederom start met 36 kinderen in de klas?
  3. Is het u bekend dat groep 7 wederom start met 37 kinderen in de klas?
  4. Vindt u dat met deze klassengrootte de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is?
  5. Vindt u dat de veiligheid van kinderen verantwoord is met deze klassengrootte?
  6. Vindt u dat docenten kinderen voldoende leerstof en aandacht kan geven met deze klassengrootte?
  7. Vindt u dat de impulsgelden op deze manier goed en verantwoord besteed worden?

Toelichting:

In de Openbare basisschool Polygoon, heeft architect Herman Hertzberger de grootte van de klassen afgestemd op circa 26 kinderen.

Met het besef dat de eerste reactie zal zijn dat de gemeente hier niet over gaat, achten wij ons met ons allen wel verantwoordelijk voor de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente investeert niet voor niets € 4,1 miljoen via de impuls gelden in de kwaliteit van het onderwijs.

Inmiddels zijn er berichten dat de klassengrootte aanzienlijk afwijkt van waar het ontwerp op is gericht. De vraag is dan ook of dat gebouw wel geschikt is voor klassen van die omvang. Daarnaast schijnt er ook nog eens weinig animo te zijn voor ouders om in de MR plaats te nemen, hetgeen echter voor de de directie van de school niet kan betekenen dat ouders worden gepasseerd bij het spreken over groepsgrootte. In hoeverre de directie ouders stimuleert om plaats te nemen in de MR zou een zorg van het bestuur moeten zijn.

Hoewel naar verluidt ouders over het algemeen tevreden zijn over de school is het niet vreemd dat zij zich in toenemende mate grote zorgen maken over de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs voor hun kinderen op de Polygoon. Gelet op het broze karakter van het basisonderwijs, kan het college dit naar ons oordeel niet zo maar laten passeren.

Ondertekening en naam,

Jannie Degenhardt Bochem

Fractie Leefbaar Almere

 

Laatst aangepast op zaterdag 26 oktober 2013 20:17