Jaarverslag maart 2005–2006

zondag 06 juni 2010 12:45 administrator
Afdrukken PDF

Het is een gekleurd jaarverslag, vol opinies, maar gebaseerd op de feiten. Daarom is het een eerlijk jaarverslag. Het is een selectie, van onderwerpen waar we ons mee bezig hebben gehouden, soms publiek belangrijke zaken, maar ook werkzaamheden op de achtergrond, onderwerpen die niet zo in de publiciteit komen.

We denken dat we veel bereikt hebben voor de stad. Maar dat vinden wij zelf. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af. U kunt dus zelf controleren of u het hierover met ons eens bent. U ziet in ieder geval aan dit onvolledige verslag dat we tenminste ons best hebben gedaan.

 

Nico van Duijn

Fractievoorzitter Leefbaar Almere

1 maart 2006

      Centrum Almere-Buiten & parkeervoorzieningen

 

 Jeugdzorg

Hier zijn Leefbaar Almere, VVD en D’66 mee bezig geweest.

Het probleem is de belabberde toestand van de jeugdzorg en het gebrek aan invloed dat een gemeente heeft. Waar het echt beroerd draait is de Provincie verantwoordelijk. Inmiddels is er door de Provincie bij het Bureau Jeugdzorg ingegrepen wegens dreigend faillissement (daar bofte de Provincie mee, nu konden ze wat…) en een geheel tot stilstand ge­komen hulpver­lening (wist de Provincie wel, maar ja…). Stichting Boschhuis is uitgekleed en vervolgens vlak voor haar natuurlijke ontbinden ingelijfd bij Triade. Het is het maar de vraag of SJF (jeugdzorg 12 jaar en ouder), de reste­ren­de functies van Boschhuis (jonger dan 12 jaar) en de Reeve (voor lichte verstandelijk beper­kingen) en wat mini-instellingen apart zullen overleven, en wat er met die functies gebeurt. Aan de Meregaard hebben we niet zoveel. Die verschuilen zich achter de muren der specialisatie en selecteren op ‘heel erg (?), niet zwakbegaafd, geen opvoedproblemen en geen sociale problemen’. Dan blijft er niet veel over. Ondertussen worden crisisplekken gesloten.

 De Raad heeft besloten niet te wachten tot de kruitdampen van dit slagveld opge­trokken zijn. Het al bestaande idee van Ouder&Kind Centra is uitgebreid met een entree voor wie jeugd­zorg nodig heeft. Noem het een jeugdzorg-marinier, analoog aan de veiligheid-marinier in Rotterdam die intern verspilde bureaucratische energie de straat op jaagt om daar problemen op te lossen in plaats van ze te verplaatsen. Net zo kan de jeugdzorg-marinier van het Ouder & ­Kind Centrum achter hulp aan jagen.

De raad (kartrekkers Leefbaar Almere en VVD) hebben hierover gesproken met instellingen en college; een soort volggroep voor dit onderwerp. Leidraad is een motie die hier over gaat.

 Kaderstelling Sociaal Cultureel Werk

Dit is uiteindelijke afgerond in het jaar 2005-2006. Zie eerdere jaarverslagen. Het was een gevecht tegen tamelijk klassiek denkende instellingen, emoties van bewoners en vooral van regelmatig wat bangige raadsleden die niet graag een buurthuis sluiten, ook niet als die maatschappelijke functie behoorlijk ouderwets wordt ingevuld. Vooral de ouderen hebben zich geweerd, bijvoorbeeld die in Haven. Zij hebben tot op de dag van vandaag niet begrepen dat hun barinkomsten niet van hen zijn, maar deel uit maken van de inkomsten van de Schoor, altijd al zo geweest. Noch wil het er in bij hen dat buurthuizen fors gesubsidieerd worden, er in Haven drie keer zoveel buurthuizen waren als in Buiten en dat dit niet rechtvaardig is. En dat wij subsidie een aantal jaren meer aan de jeugd willen besteden. Dit is een keus die men niet leuk vindt.

Het is afgerond, mede onder leiding van onze Leefbaar wethouder Huis die regelmatig de kastanjes uit het vuur mocht halen waar de vorige wethouder (Faber van het CDA) de kas­tanjes gewoon liet verbranden.

 Amendement Ontregelen APV

Uit de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening zijn een aantal oude regels over winkelgebieden verdwenen. Het ging om wat mooi en lelijk is, over uithangborden, plantenbakken en rekken spijkerbroeken. Dat vonden wij een heel goed idee. We hebben van harte voor gestemd. Echter, in het stadscentrum moesten regels blijven bestaan. Daar moest voldaan worden aan het ‘beeldkwaliteitsplan’. Daar hadden we nog nooit van gehoord, niemand trouwens, want het is er nog niet. We vermoedden een soort welstandscommissie van smaakmakers. Die smaakmakers moeten blijkbaar het stadscentrum behoeden voor lelijkheid. In Buiten of in Haven hoeft dat niet. Waarom niet is onduidelijk. Ons amendement tegen de smaakterreur van ongrijpbare estheten en dan ook nog zonder argumenten alleen voor het stadscentrum, is jammer genoeg verworpen.

Mocht u dus een bepaald winkeluithangbord een smakeloos kreng vinden, althans in –Stad, sla dan het beeldkwaliteitsplan op en u zou zo moeten kunnen zien of u gelijk heeft of niet. U begrijpt het, we vinden deze ontwikkeling nogal vreemd.

 

Wijkbudgetten

Hier hebben we veel energie aan besteed, oorspronkelijk ook een idee van ons (Leefbaar wethouder Lankreijer). Uiteindelijk is het budget dat de wijkmanager vrij kan besteden aan directe wijkbeheersproblemen uitgebreid. Voor dat deel is dus geen toestemming van hogere ambtelijke lagen nodig; gewoon omhakken die gevaarlijke boom. Het is een succes. Onderweg kwamen we de VVD-wethouder voor stedelijk beheer tegen die nog even probeerde die wijkbudgetten voor centrale doelen te gebruiken. Niet gelukt. De PvdA wil dit idee van wijkbudgetten nog verder doortrekken naar beslissingsmacht over de wijkbudgetten door de bewoners. Als principe is dit een goed idee (belangentegenstellingen binnen een wijk moet je in die wijk uitvechten, niet op het stadhuis), maar de praktische uitwerking van deze volgende stap zagen we nog niet zo helder voor ogen. Dit komt misschien nog.

 OAT: 11 miljoen

Het Ondergrondsafvaltransport systeem (OAT) is een ramp gebleken. Dat bleek pas toen het al een ramp was.

Het Ondergronds Afval Transportsysteem is een splinternieuwe techniek waar het be­treffende bedrijf  zich enorm in heeft verslikt. Het project is sterk beperkt uitgevoerd, omdat zoals gebruikelijk de narigheid pas in volle omvang bleek toen het bijna af was. De investerings-kosten zijn tenminste verdubbeld. De exploitatie is zelfs door de betreffende dienst nauwe­lijks kloppend op te schrijven. Het is een zeldzaam voorbeeld van een publiek-private onder­neming die ook schade heeft toegebracht aan het private bedrijf. Want meestal liggen de kosten van de mis­lukking geheel bij de gemeente.

Het had geen zin direct te stoppen. Financieel was het beter het deel in aanbouw af te maken en de rest in te perken. Wederom verbazen we ons er over dat ook dit debacle geheel geïsoleerd beoordeeld wordt door de raad. Wij denken dat het OAT debacle past in het rijtje Omniw…, Kemph…, Stadsce…. Maar we durven het haast niet meer te zeggen.

 Stadslandgoed de Kemphaan

Na lang broeden is het laatste ei gelegd, en weer stonk het ei een beetje. De opdracht van de raad was de bedrijfsmatige matigheid van het Stadslandgoed de Kemphaan te herstellen en daarna de gemeentelijke betrokkenheid bij deze aandoenlijke, goed bedoelde maar amateuristische onderneming te beperken tot wat een gemeente moet doen, en dat is geen knollen en citroenen verkopen.

Wat blijkt nu? De ambtelijke curatoren konden het geheel niet quitte krijgen. Toen verzonnen ze een list: een hypotheek op een eigen gemeentegebouw. Dit leek ons al te dol. Echter, de rest van de raad was blij dat ze van het onderwerp af waren. Op de achtergrond wordt deze onderhandse hypotheektruc natuurlijk helemaal niet uitgevoerd. Er is gewoon weer een paar ton uit de algemene kas in de Kemphaan gestopt, zoals vaker, maar nu hopelijk de laatste keer.

 Informatie TBS kliniek

Nog even brachten we het onderwerp TBS-kliniek in de Stripheldenbuurt terug in de raad. Er moest namelijk een bestemmingsplan goedgekeurd worden. Iedereen schrok, want de hele raad was oh zo blij dat ze dit onderwerp hadden gehad. Ging Leefbaar dit nu weer terug­draaien? Populisme misschien? Het gonsde behoorlijk in de wandelgangen.

Het ging ons echter over wat er beloofd was aan GGZ voorzieningen, boven op wat we hadden, als een soort compensatie. Het bleek dat de tekst hierover onduidelijk was. De raad, wij ook, hebben niet opgelet. We krijgen een sigaar uit eigen doos, want de uitbreiding van de psychiatrie instelling, de vermeende compensatie voor de TBS-kliniek, lag al op de plank. Dat de raad akkoord ging met de TBS-kliniek heeft alleen maar gezorgd dat de uitbreiding van de Meregaard ook vlot is uit gevoerd in plaats op die plank bleef liggen.

 Vragen Tomingroep

We hebben vragen gesteld over de gevolgen van de laatste aanbesteding groenonderhoud. Daarbij viste de Tomin groep met zijn Sociale Werkplaats werknemers achter het net. Ont­slagen, of lange reistijden naar groenonderhoud in Amersfoort bijvoorbeeld. Regel­technisch (Brusselse regels over aanbesteding en marktwerking) kon dit niet anders. Maar wat ons betreft zoeken we gaatjes in de wet om de eigen sociale werkvoorziening van voldoende werk te voorzien.

 Boswachterij Almeerderhout

We hebben een amendementingediend op het Ontwikkelingsplan Boswachterij Almeerder­hout. Wat ons betreft werd een plan geschrapt dat gefinancierd was met toekomstige inkomsten, het ECUdorp.

Je moet ze steeds bij de les houden, die bestuurders. Nogmaals: geacht gemeentebestuur: U mag geen geld uitgeven dat U nog niet heeft, ook niet als U denkt dat U het wel zult verdienen over een paar jaar.

   Huis afgetreden

Van Gellekom trad uit de fractie, met achterlating van zijn zetel. Dit betekende dat een voormalige fractieassistent, over­gelopen naar een afsplitsing (Jeroen Mulder met zijn Participatiepartij), automatisch raadslid zou worden en dus onze fractie in grootte terug zou brengen van 7 naar 6 zetels (van de 39). Dit hadden we al twee keer meegemaakt. Daarom besloot Frits Huis zijn wethouders­functie op te geven en weer raadslid te worden, om zo de fractie intact te houden. In het college veranderde niet veel, behalve dat wat taken verdeeld moest worden, waarvan Vincent v.d. Velde er een aantal kreeg.

 Maatschappelijke Opvang, de daklozen opvang

Bij de Perspectieven nota in mei zijn er we in geslaagd extra budget (€ 600.000) toe te laten kennen aan de daklozen opvang.

 Jeugdbudgetten

Ook zijn er door Leefbaar en PvdA moties voor extra budgetten voor jeugdzaken ingediend. Het doel was hetzelfde, de dekking verschilde. Uiteindelijk hebben we meegestemd met de variant van de PvdA, nadat onze wethouder Financiën, Vincent v.d.Velde, er in geslaagd was ruimte te maken voor deze wensen.

 Sociaal raadslieden

Een jaar terug had de VVD per ongeluk tegengestemd bij onze motie voor uitbreiding van het Sociaal Raadsliedenwerk, hoewel ze voor waren. Ze zaten gewoon te suffen. We hebben er wat achteraan moeten zitten, maar uiteindelijk heeft de VVD nogmaals zo’n motie ingediend. Nu was er wel een meerderheid doordat iedereen oplette.

 Reis Denemarken & naar Rotterdam

Wij vonden het een beetje overdreven om met vrijwel de hele raad een studiereis naar Dene­marken te houden. Als je daar wat denkt te leren, stuur dan één raadslid per fractie. Dat scheelt een hoop kosten. Of vlieg een paar Denen over naar Almere; is nog goedkoper. Ons leek het minstens zo vruchtbaar om in eigen land ervaringen op te doen. Dat hebben we ge­daan, naar Rotterdam, met twee bussen vol Almeerders. We hebben ons laten bijpraten over de zakelijke manier waarop Rotterdam zijn stadsvernieuwing organiseert, zowel qua bouw, als qua manier van werken, met hun Ontwikkelbedrijf. Dit is in feite een gemeentelijke project­ontwikkelaar die naar onze mening goed opgewassen is tegen de wereld van de com­merciële projectontwikkeling. We hebben dit model voorgesteld aan de raad (zie GOBA).

 Warmte tarieven Nuon

Na eerdere schermutselingen over de rol van de gemeente in de strijd over de warmwater tarieven hebben we vorig jaar meegestemd met een voorstel van de VVD om de Nederlandse Mededinging-authoriteit. Echter, de NMa bleek geen belangstelling te hebben.`Onlangs heeft de Christen Unie voorgesteld toch maar naar de rechter te stappen. Dat heeft misschien wat juridische risico’s. Dat moeten we eerst bekijken. Vooralsnog vinden we dat de gemeente naar de rechter moet om de warmwater tarieven te laten toetsen.

 Veiligheid kinderen

Er was een kwestie over een leerkracht met grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen. Dat bleek niet zijn eerste school. Hij had al gewerkt op twee eerdere scholen in Almere, en Joost mag weten hoeveel scholen buiten Almere. Wij wilden de schoolbesturen hierover aan de tand voelen, maar dat mocht niet van de Raad. Iedereen schrok terug. Het was eng, het schond de privacy (van wie? vraag je je af), je mocht vooral niet beschuldigen, niet persoonlijk worden, geen hetze beginnen. De gemeente had er niets over te zeggen, zo vond de vergadering vol angsthazen. Wij vonden dat we er wel wat van mochten vinden, in de raad, namelijk dat een schoolbestuur dat dit soort leerkrachten simpelweg overplaatst verwijten te maken valt, in het openbaar. Dat zo’n schoolbestuur zich moet verantwoorden tegenover de bevolking en haar volksvertegenwoordigers. We waren de enige. De boodschapper, Leefbaar dus, was een vieze man, daar kwam het op neer.

Later hebben we het reglement gelezen dat voor dit probleem bestaat. Het staat vol preventie, begeleiding en begrip. Waar het duidelijker wordt wil men zich maar wat graag verschuilen achter een rechterlijke uitspraak (een jaartje later dus). Geen woord over de procedure bij over­plaatsing, geen daadkracht, nergens wordt het opgenomen voor potentiële slachtoffertjes. Nergens andere emotie dan georganiseerde empathie.

 Financiering droomvilla

Het college had zonder raads­besluit geld gehaald uit de grond­exploitatie van de Strip­helden­buurt om het Talpa Tv-programma de Droomvilla subsidiëren. Het doel was stadspromotie. Het college vond het normale verwervingskosten voor een normale woonwijk. Wij vonden dat onjuist, trouwens, het was geen wijkpromotie, maar heuse stadspromotie. Dat betaal je uit het budget voor stadspromotie, of je vraagt extra geld aan de raad en suggereert een dekking voor dat geld. Een motie hierover is na wat herschrijven (vriendelijker, liever, onschuldiger) aangenomen door de raad.

Overigens faalde dat Tv-programma jammerlijk. Weg stadspromotie, weg geld.

 Openbaar vervoer en gemeentelijk wagenpark op aardgas

Hiervoor hebben deskundigen geraadpleegd, en de raad bijgepraat over de voor en nadelen. Volgens ons zijn er voornamelijk voordelen bij het laten rijden van bussen en vrachtwagens op gas. De milieuvriendelijkheid is het grootste voordeel, en elders werkt het al met succes.

 Wijziging winkeltijden

Principieel vinden we dat ondernemers niet geplaagd moeten worden met teveel regels. De zondagssluiting is er één van, een regel teveel. Wij en nog een aantal fracties waren het eens met het voorstel van VVD-wethouder Halbesma om deze regel te schrappen.

Andere fracties wrongen zich in allerlei bochten om argumenten tegen deze deregulering te zijn. Uiteindelijk wilden ze een onderzoek doen, onder winkeliers en bewoners. We hebben daarin de vraag laten opnemen of men principieel voor- of tegenstander was van het schrap­pen van de zondagsluiting. Want daar ging het ons om. Hiernaast waren er vragen of men het ook zou doen, op alle zondagen open, respectievelijk winkelen. En ziet, er was een grote meerderheid onder winkeliers en bewoners die principieel voorstander waren van het schrappen van de regel voor zondagsluiting. Of men het ook zou doen, winkel open of winkelen op zondag, dat gaf een 50-50% stemverhouding.

Het collegevoorstel van wethouder Halbesma is aangenomen.

 Fonds startersleningen en woonlastenfonds

Het woonlastenfonds, waar we voorstander van zijn, was al gered door het college (onze wethouder van Financiën Vincent v.d. Velde). Het Fonds Startersleningen is gered door een amendement van ons, met steun van VVD en GL, nadat we daarvoor dekking hadden gevonden; wat nog niet zo eenvoudig bleek.

 Kindervakantieland

Kindervakantieland had een tijdelijk gat in de begroting. Met een amendement hebben we ze tijdelijk steun kunnen verlenen.

 

Gemeentelijk Ontwikkeling Bedrijf Almere (GOBA)

Omdat we de laatste 10 jaar patroon zien in de grote publiek-private projecten van de gemeen­te – de gemeente is vrijwel steeds de klos – stellen we voor dat de gemeente zijn eigen project ontwikkelaars in dienst neemt. Dat is niet zozeer een kwestie van vakmanschap, maar vooral een kwestie van cultuur, van doel. Dat doel moet zijn strikt zakelijk opereren als over­heid op het veld van commerciële ondernemingen en private instellingen. Bij de verbouw van het centrum van Almere-Buiten wees onze adviseur er ook op: je moet zakelijk rekenen tevoren niet zomaar vermengen met onderhandelen. Eerst moet je weten wat de prijs kan zijn, daarna ga je onderhandelen, net als bij het kopen van een auto. Of legt U bij de autodealer € 20.000 op tafel met de vraag “En, wat kan ik hiervoor kopen? Als u meer nodig hebt dan moet ik nog even naar de bank, want ik heb nog een spaarpotje van € 3000”. U doet dit natuurlijk niet zo. Toch is dat de stijl van de gemiddelde gemeente, waaronder Almere. Kijk maar in de Volks­krant van 1 maart 2006, over het falen van elke zakelijke controle op Vinex bouwoperaties in Nederland.

Eigenlijk zouden het ge­scheiden diensten moeten zijn: uitrekenen en onderhandelen. Net zo is een andere, hardere, stijl nodig bij de contrac­te­ring; en andere spelregels voor het vervolg, zodat er niet ingebroken kan worden door partijen met deelbelangen zoals opdrachtgevers of gebruikers. De door ons gewenste zakelijke manier van werken wordt nu toegepast bij de bouw van de Kunstlinie. En die loopt op schema, in alle opzichten.

We willen een eigen ploeg project ontwikkelaars, een gemeentelijk ontwikkeling bedrijf, net als Rotterdam dat heeft (zie Studiereis Denemarken).

 

Onkruidbestrijding

Onze wethouder financiën Vincent v.d. Velde zag papieren voor een budget passeren over onkruid­bestrijding van sportvelden. Routine, want elke 4 jaar moeten de sportvelden be­handeld worden om te voorkomen dat het over een paar jaar allemaal klaver- & brand­netelvelden zijn in plaats van grasvelden. Hij gaf dat aan de Groen Links wethouder die over groen gaat, en vast wel gezien had dat er bestrijdings­middelen gebruikt moesten worden. Dat was niet helemaal zo, maar nu was er een kwestie.

Het eind van het liedje was dat Groen Links de sportvelden met de hand wil laten wieden, of de klaver en brandnetels wil laten woekeren. Het eerste is middeleeuws arbeidsintensief en dus duur, het tweede betekent forse kosten door versnelde afschrijving van tientallen sport­velden. Beide is onzinnig. Bovendien gaat het om streng gecontroleerde biologisch afbreek­bare bestrijdingsmiddelen. Decennia geleden zijn hier al strenge wetten voor gemaakt. Het is geen gif. We hebben dit uitgezocht (zie website), de PvdA heeft dit ook uitgezocht. Con­clusie: de roep om niet ‘chemisch te bestrijden’ is spelen op domme emoties en overdreven duur. Veel geld voor een groene slagzin zonder zin. Er is al € 8 ton besteed aan dit gevoel. Het is wel een keer genoeg.

 

Kennisstad
Eind 2005 hebben we in de fractie bezoek gehad van het bestuur en directeur van de Stichting Almere Kennisstad. Daarbij heeft de stichting inzicht gegeven in hun resultaten en uitzicht op kansen. Vanuit Leefbaar is geconstateerd dat er succesvolle en minder succesvolle projecten zijn uitgevoerd. Zo heeft de komst van SARA voor economische aantrekkingskracht gezorgd. De fractie heeft echter geconstateerd dat de huidige stichting veel weg heeft van de beruchte Omniworld constructie : De gemeente geeft een zak met geld, maar daarna heeft ze geen zeggenschap meer over de besteding. Tegelijk worden er wel dure adviseurs betaald die te weinig private co-financiering uit het bedrijfsleven halen. Leefbaar Almere pleit voor een deugdelijke evaluatie van de Kennisstad activiteiten en een nieuwe I-visie in de volgende raadsperiode. De nieuwe kennisstad activiteiten moeten niet vanuit een stichting, maar met deskundigen vanuit het stadhuis worden gerund.

 

Klanten Contact Centrum

In het voorjaar van 2005 is met veel bombarie door het college het plan voor het Klant Contact Centrum Almere gelanceerd. Leefbaar Almere was het niet eens met de opzet achter die ingrijpende verandering in de dienstverlening. De echte informatie problemen binnen de organisatie moeten naar ons inzicht eerst aangepakt worden, zodat niet op drijfzand verder gegaan hoeft te worden. De bedroevende vooruitgang in de interne automatisering projecten zoals Proton+, Almere in Kaart en het Meldingen en Registratie Systeem (MRS) gaven de doorslag om het plan af te wijzen. Dit was tamelijk verrassend voor het college. Als vervolg hebben Leefbaar Almere en de Christen Unie een naar bleek nuttig werkbezoek geïnitieerd naar de gemeente Enschede en Centraal Beheer. Dit zou moeten resulteren in een nieuwe voorstel van het college aan de raad. Zover is het echter niet gekomen.

  

Toekomst Almere

In november 2005 is volgens collegeafspraken de toekomst van Almere uitgebreid in de poli­tieke markt besproken. In "de Balans" zijn verschillende toekomstscenario's Almere met een verkenning van mogelijke groeirichtingen uitgewerkt. Leefbaar Almere is zeer gecharmeerd van het Scenario "Leven" wat door de Griffie is opgesteld. Samen met alle andere partijen in de raad is een slotverklaring gemaakt die de houding van de gemeente ten opzichte van het rijk bepaalt.

 

Veel meer

Dit verslag is niet volledig. Niet vermeld zijn meerdere artikel-41 vragen, wat agendavoorstellen, dieptestudies en acties om informatie boven tafel te krijgen.

Laatst aangepast op zondag 06 juni 2010 12:57

Add comment


Security code
Refresh