Jaarverslag maart 2009-2010

zondag 06 juni 2010 13:12 administrator
Afdrukken PDF

Elk jaar maken we een jaarverslag, over de periode van 6 maart tot 6 maart, de verkiezingsdatum. Dit is het achtste jaarverslag na de entree van Leefbaar Almere op 6 maart 2002 in de gemeenteraad van Almere (Zie Leefbaar Dossiers 2002-2003, 2003-2004. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009).

Het is een gekleurd jaarverslag, vol opinies, maar gebaseerd op de feiten. Daarom is het een eerlijk jaarverslag. Het is een selectie van onderwerpen waar we ons mee bezig hebben gehouden, soms publiek belangrijke zaken, maar ook werkzaamheden op de achtergrond, onderwerpen die niet zo in de publiciteit komen.

 

 

U zult vaak merken dat we iets gedaan hebben samen met andere partijen. Vaak zijn dat de linkse partijen, wat dat ook mag betekenen, onze natuurlijke bondgenoten. Maar regelmatig zijn we liberaler dan de VVD. Het klassieke liberalisme is een belangrijke andere kant van onze politieke inspiratie. Kijk maar naar onze beginselverklaring: zakelijkheid, zorgzaamheid, zelfredzaamheid (http://www.leefbaaralmere.nl/wp/over-leefbaar-almere/). We koesteren de verschillen, maar dat doen we niet hier. Hier laten we zien dat vaak gezamenlijk optrekken met andere fracties, in wisselende coalities, afhankelijk van onderwerp en energie.

Veel onderwerpen vindt u terug op onze website (www.leefbaaralmere.nl). Dit zijn hele betogen, onderbouwingen, feitenrelazen; te lang om hier te herhalen.

 

We denken dat we veel bereikt hebben voor de stad. Maar dat vinden wij zelf. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af. U kunt dus zelf controleren of u het hierover met ons eens bent. U ziet in ieder geval dat we ons best hebben gedaan.

 

Redactie         Nico van Duijn,

Januari 2010

 

Functies

 

Frits Huis                                raadslid, fractievoorzitter

            voorzitter van de vereniging Leefbaar Almere

Nico van Duijn                       raadslid, lid presidium, vice-voorzitter         

voorzitter Projectgroep Ondernemingsplan Poort OPP2009

Jannie Degenhardt                 raadslid, lid Rekenkamer Armoedebeleid

Vincent van der Velde           raadslid, voorzitter Rekenkamer

                                               lid Volggroep Buiten

Marco de Kat                         fractieassistent,

communicatie

                                               verkiezingscampagne

Marcel Bakker                        fractieassistent

website beheer

                        penningmeester fractie & vereniging Leefbaar Almere

Pim Reinders                          fractieondersteuning,

organisatie & logistiek

secretaris vereniging Leefbaar Almere

 

 

 

 

Kompaan

Begin 2009 kwamen we weer terug op dit onderwerp, de Kompaan die als een semi-overheid instelling de reïntegratie doet van mensen uit de Bijstand die niet eenvoudig te plaatsen zijn. Er gaat nogal wat geld in om. We stelden vragen over kosten en opbrengsten, rendement dus. Dat was een beetje flauw, want Reïntegratie van de meer moeilijke groep mag best wat kosten. Maar we vroegen het niet voor niks: het rommelt daar.

Het was een matig reïntegratie bedrijf geworden dat aan hulpverlening deed en dat ook matig deed. Van beide te weinig. Dit kwam door verschuiving van de groep cliënten die ze kregen van de Sociale Dienst en door niet tijdig bij te sturen; ook een verwijt aan het college trouwens

 

Over het bijzondere reïntegratiebedrijf Kompaan hebben we gedaan wat een raad moet doen. “Brand!” roepen en daarna de brand blussen.

We hebben het volgende bereikt.

 • De opheffing van Kompaan als zelfstandig bedrijf
 • Inpassen van de bijzondere reïntegratiefunctie in een nieuwe Werkmaatschappij
 • Dit was al het plan en gaat versneld worden
 • Onder leiding van de Tomin-groep als een soort dochter bedrijf
 • Wat er over die Kompaan functie afgesproken wordt met de Tomin wordt aan de raad voorgelegd
 • Dan kunnen we wat zeggen over de oplossingen voor cliënten die niet meer aan het werk kunnen, maar wel geholpen moeten worden hun leven weer met enige zinvolheid te vullen
 • De Sociale Dienst blijft cliënten vervolgen ook als ze formeel niet meer onder de bijstandsregels vallen
 • College treedt terug als toezichthouder; dat worden externen
 • Of het beter gaat met de werknemers die Kompaan draaiende houden meten we met een gewoon tevredenheidonderzoek over een jaar
 • Iemand die tussen wal en schip viel (ontslag bij uitzendbureautje) wordt vlot geholpen
 • We horen hoe het verdere onderzoek naar die uitzendbureautjes loopt, ook als het vastloopt
 • Er komt binnenkort een onderzoek naar zin en onzin van bestuurlijke Siamese tweelingen: publieke functies en private functies die door elkaar heen lopen, zoals bij Kompaan, bij het Budget Bureau en vele andere constructies
 • Groen Links heeft aangekondigd dat de Raad over een half jaar met een vorm van controle komt op wat de Sociale Dienst doet en wat daarin veranderd is

Voor “Brand meester!” is het nog te vroeg, maar dit geheel rolt de goede kant uit. Het college weet wat de Raad verwacht.

We zijn tevreden.

 

Vreemde ideeën cultuurbudget

Met een ronde tafel raadsgesprek met gasten is dit idee besproken: een budget voor kunstenaars, zonder beperkingen. De aanleiding was dat in de Cultuurnota Cultuurstimulering gewoon geschrapt was.

We vonden dat dit budget wel bij cultuurparticipatie en wijkcultuur weggehaald kon worden. Participeren in de wijk is meestal boerenbedrog in subsidieaanvragen. Het staat erin, maar uitsluitend om de Haagse financiers voor de bek te zoenen.

Iedereen vond het een leuk idee, zo’n Vreemde Ideeën Cultuurbudget. Stimuleer kunstenaars, niet beleidsmedewerkers. Maar Den Haag dacht daar anders over  Participatie en wijk en dat soort hippe zaken waren verplicht. Want alleen dan verdubbelde het Rijk de gemeentelijke cultuursubsidie hiervoor. Zonder de woorden participatie en wijk in de subsidieaanvraag geen geld. Wel opvallend dat dit geld niet op kwam: te weinig en te goedkope aanvragen. Bovendien waren de cultuurdirecteuren van de grote instelling niet erg bezig met antwoorden op vragen van ons, zachtjes uitgedrukt

Vreselijk, die ajatollahs in Den Haag. Weg leuk idee.

 

Stadsklok
Op bezoek geweest in het atelier van Emeke Buitelaar. De stadsklok ziet er prachtig uit. Overigens had ze maanden geen geld gehad van de door de gemeente aangestelde projectleider. Bureaucratie tot in het atelier, zo bleek.
 

Bewonersverening Het Anker

Een klein stukje grond in de Stripheldenbuurt heeft als bestemming wat huizenbouw. Maar dat lukt de ontwikkelaar niet. Nu wil hij meer en goedkopere woningen, maar dat willen de bewoners niet. De boel staat pat. We hebben geprobeerd de ontwikkelaar via de gemeente over te halen zich te gedragen zoals een nette woningcorporatie doet: overleg met de omgeving en compromissen sluiten. Niet gelukt. Gelukkig is er nog niets onherstelbaars gebeurd.

 

Financiën Almere

In een rapport (van Cebeon) wordt bekeken of Almere meer of minder ontvangt en uitgeeft vergeleken met andere gemeenten. Dit is een beetje rare vergelijking. Want elke stad is anders.

Jammer is dat het rapport één scenario mist, ‘gewoon groeien’. Dat is namelijk wat er zal gebeuren. De scenario’s ‘niet groeien’ en ‘hard groeien met de schaalsprong’ waren wel doorgerekend. Niet groeien zal niet gebeuren en die schaalsprong (snel groeien op verzoek van Rijk en Regio) zal ook wel niet doorgaan.

Maar goed, je kunt wel zien waar Almere echt meer uitgeeft dan anderen. Bijvoorbeeld aan

 • Recreatie
  • willen we ook
 • Cultuur
  • moet wel, die peperdure gebouwen staan er nu een keer; wel jammer dat daardoor weinig geld over blijft voor de inhoud. Bij groot onderhoud van theater en bibliotheek over 30 jaar zijn we de klos: er kan niet gespaard, niet afgeschreven worden.
 • Armoede beleid
  • huidige luxe kunnen we ons binnenkort niet meer permitteren. Het gemiddelde geluk in de stad zal niet beïnvloed worden met minder participatie, invulhulpen, cursussen en stadsfondsen. Beter is het de Bijzonder Bijstand gerichter toe te passen.
 • Openbare orde en veiligheid en parkeren
  • Willen we ook
 • Wegenonderhoud
  • Dat zou minder kunnen als het water aan de lippen staat. Het blijkt dat het met de kosten voor groenonderhoud wel meevalt. Asfalt, dat is duur. En daar hebben we veel van door onze gescheiden verkeerssystemen. Dit kan allemaal minder aangeharkt.

 

Wijkbudgetten en budget bewonersgroep

Het verslag hierover ziet er goed uit. Wijkbudgetten worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Het is smeerolie in het klein voor wijkgebeurtenissen en niet te begroten dingetjes. Belangrijk is dat de wijkbeheerders er over gaan, niet het stadhuis, niet de centrale diensten.

Wij hebben zo’n wijkbudget toentertijd ingesteld en onlangs ook budgetjes voor bewonersgroepen van € 500, zonder regels. De PvdA probeerde nog te vragen om een reglement, twee jaarverslagen en drie accountant rapporten. Maar die gekte hebben we kunnen voorkomen.

 

Veiligheid Langshof

Bij vlagen is het daar zo onrustig met criminele types, dealen en messentrekkers, dat je je kind er nauwelijks buiten kunt laten spelen. Het gezinnetje waar het om gaat heeft geruild met een Afrikaanse meneer. Wij hopen geen bescheiden Somaliër, maar een boomlange man uit Ivoorkust, met beveiligingservaring.

Dit soort zaken geven we door aan de veiligheidsmensen van de burgemeester. Er zijn meer van dit soort plekken in de stad, regelmatig maar niet altijd rond groepjes Antilliaanse jongemannen. Hufterigheid kent geen kleur.

 

Spelregels AWBZ en zo

We hebben vragen gesteld

Bij het indiceren voor AWBZ-vergoeding voor begeleiding is de procedure vanuit hulpverleningsoogpunt bepaald amateuristisch, privacy kwetsbaar en qua aannames irreëel. Niet verwijsbare, niet te onderzoeken mensen, en mensen die hetzij succesvol begeleid zijn, hetzij een groot risico lopen op afglijden kunnen buiten de boot vallen als de spelregels strikt gehanteerd worden. Het gaat weer goed met ze, of nog niet slecht en dus stopt de begeleiding. Daardoor gaat het weer slecht met ze.

Vage antwoorden gekregen. Duidelijk is wel dat men meer beweegt naar financiering van instellingen, degelijk ouderwets. Zo hoort het ook. Niet teveel meedoen met het indiceren, bureaucratiseren en individualiseren van menselijke ellende. De financiële schade en de vertragingen van het indicatie circus zijn al groot genoeg.

Moet indiceren voor de WMO eigenlijk wel? Zeker, voor de AWBZ moet het. We denken voor de WMO niet. Toch doen we het. Is raar.

 

ICT Stadhuis

We hoorden dat het een rommeltje was met netwerk, software en databeheer in het stadhuis. Er was sprake van outsourcing en van een wanordelijke boel rond licenties. Daar werd aan gewerkt, maar het ging ook wel eens mis. We hebben vragen gesteld en geruststellende antwoorden gekregen. Maar eerst hebben we informeel gewaarschuwd dat er wellicht met niet betaalde software gewerkt werd, illegaal dus. Geen reactie. Toen berichten we op onze website en de media kwamen in het geweer. Voorspelbaar volk, die journalisten. Zet de woorden: ‘illegaal’ en ‘overheid’ vlak bij elkaar in een tekst en ze slaan er op aan, als keffertjes die een auto horen langskomen.

Later bij het jaarverslag bleek dat wij gelijk hadden en dat de eerdere reacties van het college op het leugenachtige af geruststellend waren.

Overigens betekent de Wet Almeerse Outsourcing (WAO) dat wegzetten van functies naar commerciële bedrijven nooit leidt tot verkleining van de betreffende afdeling. Dat was bij Stadspromotie en de afdeling Voorlichting niet zo. Dit zal bij de ICT afdeling ook niet gebeuren. Weg bezuiniging, misschien wel verbetering.

 

Muiderzand

Lang geleden heeft de Stichting Stadspromotie, nu Almere City Marketing, de naam van het recreatiegebied Muiderzand gewijzigd in Almeerderzand. We boffen nog dat de naam Muiderzand toendertijd niet gewijzigd is in ‘Almere Beach Fun Resort’. Dit had zomaar gekund als we de culturele diepgang van de Stichting Almere City Marketing goed inschatten.

Het argument was “Dit is juichende reclame voor de stad en het is zo raar dat het Muiderzand heet. Muiden ligt toch aan de overkant, toch?” Dat klopt, Muiden ligt aan de overkant. Daarom heet het gebied Muiderzand, al 1500 jaar. Want dat is al eeuwen de manier om een zanderige ondiepte vóór een Zuiderzeestadje te benoemen. Zo is er het Enkhuizerzand en het Kornwerderzand. Beide zijn ondieptes, voor Enkhuizen en Kornwerd, niet erin.

We hebben een ronde tafel bijeenkomst van de gemeenteraad georganiseerd, met de straatnaamgeving commissie. Die bleek toen tegen, maar heeft moeten buigen voor een dringende lobby van burgemeester Ouwerkerk die op pad gestuurd was door de stichting Stadspromotie.

Iedereen met ons eens, maar niemand was bereid deze historische, zo niet platte blunder terug te draaien.

 

Woningen voor minima

Voor sociale huurwoningen is een ingewikkeld toewijzingssysteem gemaakt, met snelzoeken en wenszoeken. Dat leek te werken, maar verzandde wat. Dit onderwerp is in de loop der jaren meerdere keren in de raad besproken, heftig en langdurig.

Toen heeft het college het bestaan om zelfstandig de regels te veranderen, zonder raadpleging van de raad. Niemand protesteerden, behalve wij. Nu dreigt de regeling te worden dat alleen superlage inkomens een sociale huurwoning kunnen krijgen.

Wie € 100 minder verdient dan hij had gekund als hij even doorgezet had, die wordt beloond: vlot een huurwoning. Twee jongelui die samen hard werken voor een laag inkomen, die krijgen niet vlot een huurwoning. Onverstandig leven wordt beloond. Wij vinden dit onjuist. Huurwoningtoewijzing moet rechtvaardig zijn, niet betuttelend.

Stel je voor, concentraties van allemaal lage inkomens, soms uit de hele regio hier in één flat. Dit gebeurt al. Het moet niet gekker worden. De woningcorporaties zien ook niets in dit plan.

Met een motie (van de VVD) hebben we dit ietsje terug kunnen draaien.

 

Woningen voor Almeerders

Eerst kon het niet, nu gaat het toch gebeuren: woningtoewijzing met voorrang voor Almeerders. Wij zouden toe willen voegen: en voor mensen die hier werken en mensen met een zorgtaak hier. Het is geopperd bij de woningtoewijzing van de Wierden, na de renovatie. We zijn er fel voor.

Dus voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning voor

 • Almeerders
 • Mensen die in Almere werken
 • Mensen met een zorgtaak voor Almeerders

De boel hoeft niet op slot. Maar bouwen voor het onvermogen van omliggende gemeenten hoeft nu ook weer niet.

 

 

Schooluitval

Schooluitval daalt nog steeds, volgens de WMO-monitor. Maar nog steeds weten we niet hoe dat komt. Hier hebben we vorig jaar al vragen over gesteld: niemand weet het. Welke van die tientallen projecten is nu echt effectief of zelfs doelmatig (effect & geld). Vooral, welke projecten zijn niet effectief? Niemand die het interesseert.

Erg jammer dat bestuurders zo weinig met feiten hebben. Evidence based besturen, het is Spaans voor ze.

 

Rechtbank Almere

Hier hebben we vragen over gesteld. Die rechtbank komt er. Zo simpel is het.

 

Overlast Polen

Bij Leefbaar Almere komen berichten binnen over overlast in wijken in Almere Buiten (Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Regenboogbuurt) die veroorzaakt worden door met name mensen van Poolse komaf. (Onverkoopbare) koophuizen, maar ook huurhuizen, zouden worden (onder)verhuurd aan tijdelijke arbeiders. Er zou een voorbeeld zijn van 14 bewoners in 1 huis.

We hebben vragen aan de burgemeester gesteld. We hebben de weg gewezen naar een Burgerinitiatief wat in januari 2010 ingediend gaat worden.

 

Almere Europese Culturele Hoofdstad

Almere dingt mee naar de eer om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te zijn. Er bleek al een advies te liggen van het bureau Lagroup (€ 80.000) dat vanzelfsprekend door het college positief geïnterpreteerd kon worden (maar het niet echt was). Nu werd de Raad voorgesteld het biedingsverhaal te laten schrijven, voor € 200.000. Dit geld is bij elkaar geschraapt uit allerlei hoeken, want Almere heeft geen reserves meer. De raad was voor. Vreemd is dat, want de kosten voor de gemeente lopen in 2018 op tot € 20 miljoen, met tegenvallers meer. Die tegenvallers zijn de gebruikelijke kosten overschrijdingen en het uitblijven van sponsors. Elke Europese Culturele Hoofdstad tot nu heeft verliezen geleden, waaronder Europese miljoenensteden. Verwacht wordt dat het bedrijfsleven sponsort. Want het bedrijfsleven zal enorme omzetten maken in 2018, zo juicht men.

Wij wachten geduldig op miljoenen euro’s sponsoring van Bakker Bart en Slagerij Bartels.

 

Camera’s in centrum Haven

Er kwam Rijksgeld aan voor leefbaarheid en veiligheid. In het centrum van Almere-Haven had men vooral last van de kleine hufterigheid, minder van de grote criminaliteit dan andere stadsdelen. We zijn van mening dat het beschikbare budget niet alleen aan veiligheid van het grove type besteed moet, maar ook aan vandalisme en overlast. Een stad wordt niet prettiger als alleen de geweldsstatistieken verbeteren. Een stad wordt pas leefbaar als de dagelijkse overlast en het wekelijkse vandalisme aangepakt wordt

Daarom hebben we voorgesteld iets slims te verzinnen met camera’s in het centrum, net zoals die er zijn in Stad en Buiten. Samen met de winkeliers bijvoorbeeld. Die hebben in hun winkels toch al camera’s en waarom zou je binnen en buiten niet combineren? Het gewone ritueel: schriftelijke vragen, agendering en een toezegging van de burgemeester voor een wijkschouw. We hebben meegelopen daarmee. Dan blijkt dat veiligheid, soms het ontbreken van geborgenheid is. Een zaak van rommeligheid en verlichting. Gebouweigenaren die niet meewerken met simpele zaken als een nieuw peertje in een buitenlamp. We gaan eens zien of de winkeliers tevreden zijn, en wat ze nu van dat camera idee vinden.

 

Het geheim van Almere

Het project ‘Het Geheim van Almere’ wordt uitgerold door Almere Citymarketing met financiële steun van de gemeente. Centraal in dit project staan de zgn. Ambassadeurs en het bedrijfsleven. Schriftelijke vragen en agendering weer. We vroegen ons af hoe dit ideetje van ons eigen Overheidsreclamebureau aansloeg, en of ze al enorme fondsen aangeboord hadden voor deze ongein. Dat is namelijk het bestaansrecht van een geprivatiseerde afdeling voorlichting, fondsenwerving bij derden. Anders kun je die club net zo goed weer omvormen tot een gemeentelijke afdeling Voorlichting.

Niets dus, geen sponsors. Het past in het rijtje van amateuristische doch dure drama’s. Hiervoor was er de knullige introductie van “Het Logo”. Daarna de  posteractie bij de Open dag van Almere; allemaal mislukt.

We zouden graag zien dat Citymarketing opgeheven werd. Veel geblaat, weinig marketing wol.

 

Mandeligheid

Na vragen en agendering in 2008 is na enig duw- en trekwerk uiteindelijk een onderzoek uitgevoerd naar Mandeligheid. U weet het nog wel, Mandeligheid is zelfbeheer voor bewoners van kleine en grotere stukjes publiek terrein; een grasveldje, paadjes of pleintje. Lastig wordt het als het ook om straatlantaarns en afwatering gaat. Dit wordt helemaal vervelend als sommigen hun contributie niet betalen en anderen reserveren voor groot onderhoud maar vervelend vinden. We hadden veel vragen.

Wat zijn de plannen voor bestaande mandelige gebieden met problemen? Alleen een loket hiervoor in het stadhuis is onvoldoende. Achter dat loket moet expertise zitten en beslisbevoegdheid.

Wat is de koers voor het mandelig maken van nieuwe plekken in de bestaande stad?

Het doel en de risico’s kunnen nu wel scherp verwoord worden op basis van het rapport. Geen ideologie alstublieft, wel effectiviteit gezien doel en ervaringen nu.

Waarom precies nieuwe mandelige gebiedjes? Hoe? Wat zijn de kosten? Hoe voorkom je de huidige nadelen? Wat zijn de plannen voor mandeligheid in de nieuwe stad?

Dit is zo’n onderwerp waar je jaren aan moet sjorren. Dat doen we, we hebben de tijd. Blijkbaar zit niemand te wachten op het terugdraaien van kreupele beslissingen uit het verleden. Raar vinden we dat.

 

Alfahulpen

Alfahulpen zijn huishoudelijk hulpen voor mensen die niet zelf ramen kunnen lappen. Het wordt betaald uit de WMO, vroeger van de AWBZ. Budget en spelregels zijn kaal geschraapt tot op het bot met aanbesteding. Leiding wordt er niet meer gegeven. De cliënt – uw kreupele vergeetachtige schoonmoeder – moet dat zelf doen. Nu moet het weer anders, riep Den Haag. Die brief kwam zo laat dat het mis zal gaan. De gemeente gaf irritant onbenullige voorlichting. Ze hadden geen idee wat te zeggen. Alfahulpen konden in dienst ergens van komen, of ZZP-er worden, voor een hongerloontje. Cliënten konden het regelwerk overdragen of een persoonlijk budget aanvragen. Prompt staan er bureautjes op de stoep die al dit regelwerk voor cliënten overnemen, voor een paar dubbeltjes per uur. Alleen de telefoon opnemen en provisie opstrijken dus. De zorgaanbieder tot nu toe, de Zorggroep, heeft geen tijd gehad om te bezien of ze mensen aan moest nemen of moest ontslaan.

Deze bureaucratische krankzinnigheid hebben we geagendeerd, na schriftelijke vragen. Dat werd kluitje in het riet, Zwarte Pieten eigenlijk. Want alle andere bureaucratieën hadden het gedaan, niet de gemeente.

 

Voorzitten Projectgroep Poort

Van Duijn was voorzitter van de Projectgroep Poort van een viertal raadsleden. Het ging om het voorbereiden van het Ondernemingsplan Poort 2009 in wording. Hierin wordt de voortgang verantwoordt van de bouw van het nieuwe stadsdeel Poort (omzet € 1 miljard in de loop van 20-30 jaar). Er waren IJkpunten van de raad – wat wilden we? - welke naast de resultaten gelegd zijn – wat is er gebeurd? – en naast de prognoses – wat komt er voor zoets en zuurs aan in de toekomst? Het geheel is gepresenteerd aan de raad. Het blijkt dat de narigheid zit in de stagnerende bouwmarkt en in de risico’s. Die risico’s nemen toe, cijfermatig niet, maar inhoudelijk wel. Allemaal erg technisch. Het wordt spannend met Poort, maar er zit muziek in.

 

Kustzone Poort

Hier lopen nog onderhandelingen over, met Amvest. Het gaat om het fraaie strandgebied bij het Muiderzand. Daar kan gebouwd worden, samen met recreatieve dingen. Er was zelfs even sprake van een soort Dysneyland-achtig iets. We hebben er al een tijdje niets van gehoord. Als het kan, dan wordt het fraai. Maar weer gaat het om de risico’s. Wat doe je als de risico’s niet in te schatten zijn en de verleidingen groot? In ieder geval moet er verdiend worden, door de gemeente bedoelen we. Zo niet, dan maar even niet.

 

Op weg naar faillissement

Almere stevent af op een bankroet. Deze onplezierige conclusie trekt de fractie van Leefbaar Almere uit de inhoud van de Najaarsnota. De spaarpot is leeg, voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente vertoont de grondexploitatie een tekort en er komen bezuinigingen aan die, ook al zijn ze tijdelijk, kunnen oplopen tot 30 miljoen euro per jaar. Niettemin volhardt het college van Burgemeester en Wethouders in passief toekijken hoe het financiële huis van de gemeente instort. Sterker nog, het college reserveert bijna anderhalf miljoen euro voor de nominatie van Almere als Europese Culturele Hoofdstad in 2018. Daarmee neemt het college het risico dat, mocht Almere worden gekozen, een eenmalige investering van minimaal 20, maar waarschijnlijk veel meer euro moet worden gedaan. Dit is volstrekt onverantwoord, staat niet in het coalitieakkoord, staat evenmin in de programma’s waar dit college mee werkt en moet dus wat ons betreft worden beschouwd als een luchtballon die de ophanden zijnde financiële ramp nog groter kan maken.

Het zijn sombere geluiden, die bovendien door velen genegeerd worden. Leefbaar Almere wordt door menigeen gezien als zwartkijker en spelbreker. Het is het verhaal van de boodschapper en de boodschap. Dit college lijkt wel demissionair. Het “regeert” onder het motto: Na ons de zondvloed. Wij, Leefbaar Almere, gaan ons vast voorbereiden op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De coalitie, welke dat ook moge zijn, die dan in Almere zal worden gevormd, moet rekening houden met een nog grotere financiële puinhoop dan die wij in 2002 aantroffen. Toen mochten Leefbaarwethouders van Financiën het gemeentelijk huishoudboekje op orde brengen. Na drie financieel voorspoedige jaren, waarin het de wind van de economie mee had, bewijst dit college dat het in zwaar weer als een papieren scheepje slagzij maakt. Het college geeft de schuld aan de economische recessie. Daarmee kiest het voor de weg van de minste weerstand en speldt het zichzelf een brevet van onvermogen op.

(Betoog van fractievoorzitter Frits Huis, begrotingsbespreking november 2010)

 

Openluchtzwembad

We hebben vragen gesteld over een zwembad dat veel goedkoper uit kan pakken dan de gewone plannen voor zwembaden – waar we geen geld voor hebben. Een openluchtzwembad in het Gooimeer bijvoorbeeld. Oprollen en opbergen in de winter, met lage kosten. Ideetje slaat dood in conservatisme. Goede tegenargumenten hebben we niet vernomen.

 

3e en 4e uur gratis parkeren moet blijven

Een motie van ons hierover is afgewezen. Jammer, want het 3e en 4e uur gratis parkeren is een mooi element in een vriendelijk betaald parkeren systeem. En je verdient weinig aan die langer parkeerders

 

Parkeertarieven

Een motie van ons hierover is afgewezen. Het was een voorstel voor het gelijk houden van de parkeertarieven door voorlopig ongebruikte parkeerruimte voor iets anders te gebruiken.

 

Voedselloket

Als gewoonlijk hebben we een motie ingediend om het voedselloket structureel te financieren. Weer afgewezen. We vinden dit triest. De nood is hoog, de kas bijna leeg. En het effect is indrukwekkend. Door de koppeling aan hulpverlening achter de voordeur is het  aantal mensen dat steeds weer aan moet kloppen relatief laag. Het Voedselloket met de hulpverlening er omheen werkt preventief. En het college maar roepen dat het Voedselloket niet nodig is omdat er een armoedebeleid is. Beleid is er wel, dat klopt, een dik rapport van onze eigen Rekenkamer zelfs. Daarin wordt gesteld dat Almere het goed doet op het gebied van de financiële hulpverlening van de Bijstand en zo. Maar niet op ondersteunende en preventieve gebieden ondanks talloze machteloze projectjes. De prijs van dit rapport is zo ongeveer het bedrag dat we in het Voedselloket wilden stoppen. Want het voedselloket is nu net voor mensen die tussen wal en schip vallen.

We houden vol. Elk jaar kunt u een motie van ons verwachten.

 

Fontein Grote Markt

Het fontein op de Grote Markt is een ideetje van omwonenden. Het is het resultaat van een gemeentelijke enquête waaruit dit naar voren kwam als dierbare wens bij het opknappen van de Grote Markt. Het college had er zin, in dat opknappen. Opknappen is veel leuker dan zeven jaar lang de jaarlijkse motie van Leefbaar Almere te moeten afwijzen waarin gevraagd werd dat onbruikbare en dure podium af te breken. Dat podium is gelukkig weg nu. Het college bestelde vrolijk peperduur marmer, vloerverwarming, koperen hekjes en kekke design straatlantaarns. Toen was het geld op. Het door bewoners gewenste fontein werd geschrapt. Konden we weer aan de gang met dit vermoeiende college, Konden we weer een motie schrijven waarin we stelden dat het Fontein er moest komen. Dan maar geen marmer en koper op dat plein. Je vraagt aan bewoners wat ze willen. Dat hebben ze gezegd. Maar dan kun je niet zeggen ‘Lekker puh, het gaat niet door, sliep uit!’.

Onze motie is aangenomen, maar het college voert deze niet uit.

De arbeid is niet klaar. Want we zullen ongetwijfeld nog een keer een motie moeten schrijven, met financiële dekking. Is dat moeilijk? Nee hoor, want die paar ton voor het Fontein kan makkelijk verdiend worden met bezuinigen op de opknapkosten van de Grote Markt (€ 3 miljoen). 

 

Filmhuis

We hadden gehoord dat twee cultuurdirecteuren het initiatief hadden genomen om het Filmhuis weer te starten op twee locaties, in de nieuwe bibliotheek en op de oude plek in theater Corrosia. Kosten euro 15.000 per jaar, investering eenmalig 60.000 per jaar. Daar hebben we een motie voor aangenomen gekregen. Maar… het college liet weten in een eenvoudig berichtje dat ook deze motie niet uitgevoerd zal worden, want de financiële dekking ontbreekt.

Daar gaan we voor zorgen. In 2010 is een nieuwe motie ingediend, met dekking uit het budget van recreatieve voorzieningen wat zo’n 3 miljoen bedraagt. Lukt het niet, dan doen we het na de verkiezingen weer.

 

Leges Blauwe Zone

De blauwe zones rond het centrumgebied met betaald parkeren vergen vergunningen voor bewoners. Die vergunningen waren gratis, maar nu moeten ze betaald worden. Argumenten vóór waren dat mensen in het betaald parkeren gebied ook betalen voor een parkeervergunning. Verder moet de parkeerexploitatie als geheel bijgeregeld worden omdat deze een beetje negatief draait. Het derde argument was dat ‘beloofd is beloofd’ zijn houdbaarheidsdatum overschreden had. Een ongeldig argument is dat blauwe zone bewoners overal in Nederland moeten betalen. We wonen niet in gemiddeld Nederland, we wonen in Almere met zijn eigen lokale democratie. Argumenten tegen zijn dat die bewoners toentertijd beloofd is dat de vergunningen gratis waren, dat geen niet buitensporige opbrengst te verwachten is waarvoor een paar jaar 0-,5-1% tariefsverhoging voldoet. Ten derde kun je blauwe zones beschouwen als bijwerking van betaald parkeren. Die bijwerking hoeven bewoners niet te betalen.

We kozen voor gratis vergunningen voor bewoners in de blauwe zone. We verloren dit.

De winst tot nu toe is nog steeds dat betaald parkeren in Almere quitte draait. Het is geen bron van inkomsten zoals elders. Dit principe is tot nu toe door de raad geaccepteerd: betaald parkeren is geen melkkoe.

Soms moet je je dagelijkse zegeningen tellen en niet de winst van morgen.

 

Sociale huur in Kustzone Haven

Het plan voor de ontwikkeling van de Kustzone Haven is een goed plan. Dit plan loopt al 10 jaar. Zeker, het sleept wat weggegooide eerdere plannen met zich mee, smmigen van Dubay allure. Dit zijn kosten voor de gemeente en voor het Bouwfonds, de ontwikkelaar. Dergelijke bestuurlijke impulsiviteit uit de play boy fase van Almere heeft de stad al miljoenen gekost. Hier ook en dat moet terugverdiend worden.

Toen kwam SP, Groen Links en PvdA met het idee er veel sociale huurwoningen in te zetten. Dat kost nogal wat – onder andere weer nieuwe plannen maken – maar dat kon niet schelen, want het was sociaal, vonden ze.

Wij vonden van niet. Het is nu een financieel gezond plan was, en een aanwinst voor Almere Haven. Het levert de gepaste aanvulling op de woningvoorraad in dat stadsdeel. Hoewel raadsleden niet over schoonheid gaan vonden we het stiekem ook nog eens een mooi plan. We hebben ons gewicht in de schaal gelegd, met kracht van argumenten. De PvdA trok zijn woordvoerder terug, stemde verdeeld en de motie van de SP en GL werd afgewezen.

 

Bouwmeesterbuurt inbreiding

In de bouwmeesterbuurt speelt een ‘samenspraak’ kwestie rond bouwen in en naast de wijk. Het van Eesterenplein wordt opgeknapt en toen dook meer opknappen op, met appartementen elders in de wijk. De voorlichting hierover struikelde over de verwachtingen van mensen. Onhelder is welke status dit geheel heeft. Is er al besloten tot, en door wie? Waar is de ruimte voor omwonenden om er wat van te vinden? Wordt er nog geconsulteerd of alleen maar geïnformeerd? Moet dat opknappen van een groenstrook wel en is dit niet een uitgelezen stukje waar je bewoners zelfs over kunt laten meebeslissen. De bewoners hebben zich georganiseerd. Ze komen naar de raad met honderden handtekeningen.

Reken maar dat we weer streng zullen wezen op hoe inlichten, besluitvorming, consulteren en meebewegen met de bewoners gaat verlopen. Wanneer gaat dit college omwonenden toch eens als partners zien bij inbreiding in plaats van als stoorzenders? Desnoods een vechthuwelijk, maar wel een huwelijk.

 

Sportpark de Wierden

Sportpark de Wierden wordt ontwikkeld tot een wijk met zo’n 400 woningen, samen met het opknappen van de bestaande wijk de Wierden. Dat laatste moet wel gebeuren. De plannen voor sportpark de Wierden zien er over het geheel goed uit, maar de vraag is of het nu moet, en moet het zo? Daarover hebben we amendementen en moties ingediend, 8 stuks zelfs. Lastig is dat de financiering een moeilijke zaak wordt als de raad bouwen in sportpark de Wierden uitstelt. Want dat levert geld op wat nodig is voor  iets met de voorzieningen doen. Maar ja, moeten al die voorzieningen als super, school, gezondheidscentrum en apotheek wel verplaatst worden? Niet verplaatsen is goedkoper. We willen ook een busbaan door dat gebied. De wegenontsluiting kan beter. Moet Jeugdland wel verplaatst worden? De bebouwing bij het Windbos hoeft niet. Trouwens, wel slim van die bewoners bij het Windbos: noem een kluitje bomen op een grasveld een bos en niemand durft meer te bouwen. Vaklui.

We gaan eens zien hoe ver we komen.

 

Uithofpark

Dit is een onderdeel van het bouwen en herinrichten van Sportpark de Wierden. Wij willen dat prachtige stukje officieel tot Stadspark verheffen. Weg met dat appartementen gebouwtje.

 

 

Chanoeka viering

Dit Joodse feest werd altijd in het stadhuis gehouden, aan de voorkant. Het college lette even niet op en er was iemand in de gemeentelijke organisatie die dat verbood, de aanwezigheid van de burgemeester erbij. Ook dat hoefde niet. Het moest naar achteren. Frits Huis werd op persoonlijke titel gevraagd te spreken. En hij heeft er vragen over gesteld, met succes. Volgend jaar weer gewoon aan de voorkant, met burgemeester.

We vragen ons af of dit ongastvrije besluit ooit in het college besproken is. We denken van niet. Nu wel dus, door onze vragen. Het is rechtgebreid.

 

Armoede

Jannie Degenhardt zat in de rekenkamer van de Raad voor het onderzoek naar armoedebeleid. Armoede is trouwens een kwestie van definitie. Je hebt geregistreerde armoede en niet geregistreerde. De laatste groep heeft een armoedig inkomen door lage bedrijfsinkomsten of privé narigheid. Die laatste groep is regelmatig onze zorg en wordt vergeten door sociaal-democraten bij allerlei steunmaatregelen. Als PvdA en SP weer eens een fonds ergens voor oprichten, dan staat in het reglement altijd ‘minimuminkomen’. Een misvatting, vinden wij. Het gaat om ‘armoedig besteedbaar inkomen’. Denk maar aan de huidige ZZP-er of mensen die met schulden zitten van hun ex-. 

Het blijkt dat de gemeente Almere het goed doet bij de directe aanpak van armoede, doelmatig ook. Er zijn geen overschrijdingen, met lage uitvoeringskosten. De samenwerking met allerlei maatschappelijke organisatie is goed op uitvoeringsniveau, maar bestuurlijk is het een beetje dun. ‘Business as usual’ voor het college dat netjes op de winkel past, meer niet. Is ook een gave trouwens, géén bestuurlijke stofwolken op doen dwarrelen. Soms verlang je naar gewone bescheiden bestuurders op stedenbouw en briljante hemelbestormende bestuurders op de zachte sector. Armoedebeleid is veel moeilijker dan een stadsdeel bouwen.

 

Meridiaanpark

Je kunt er over twisten of die smalle maar lange strook groen in Buiten opgeknapt had moeten worden. Rommelgroen heeft zijn eigen waarde. Maar goed, er is toe besloten, want de meerderheid vindt fraai en verantwoord groen leuker. Het is Nederland, hè! Dit plan is nog van de tijd dat bouwen in het groen de manier is om opknappen van het groen te betalen. Wat ons betreft is dit de foute route. Inbreiding kan best geld opleveren, geen bezwaar daartegen. Maar dan moet die opbrengst in de algemene kas. Uit die algemene kas betaal je het onderhoud van de stad, daar waar je dat nodig vindt. Die automatische koppeling door er één onderneming van te maken met een integrale grondexploitatie leidt steeds weer tot moeizame discussies met omwonenden. Bouwen in bestaande wijken is de beslissing van de raad, gericht op het algemeen belang. Dan heb je algemene belang argumenten nodig. Niet makkelijk, maar wel zuiver. Opknappen van een gebied is regulier onderhoud. Dat betaal je uit de pot ‘regulier onderhoud’. Daar zit voldoende geld in of niet, voor de ene wijk wel, voor de andere wijk niet. Dan gelden stadsbrede prioriteiten. Nu zie je steeds (Meridiaan, Bouwmeesterbuurt, Kolkplein, Wierden) rolproblemen en verwarde discussies over nut en noodzaak.

Nou ja, waar het om gaat is dat we in Buiten geen hoogbouw willen. Stedenbouwkundig hip en gedurfd zo’n appartementen toren, maar bewoners zijn niet hip. En het is hun stad.

 

Index

Kompaan

Vreemde Ideeën cultuurbudget

Stadsklok

Bewonersvereniging het Anker

Financiën Almere

Wijkbudgetten

Budget bewonersgroepen

Veiligheid Langshof

Spelregels AWBZ gehandicapten voorzieningen

ICT stadhuis

Muiderzand

Woningen voor minima

Woningen voor Almeerders

Schooluitval

Rechtbank in Almere

Overlast Polen

Almere culturele hoofdstad Europa

Camera’s centrum Haven

Het geheim van Almere

Mandeligheid

Alfa-hulpen

Voorzitten Adviesgroep Poort

Kustzone Poort

Op weg naar faillissement

Openluchtzwembad  

3e en 4e uur gratis parkeren moet blijven

Parkeeregalisatie

Voedselloket

Fontein Grote Markt

Filmhuis

Leges blauwe zone

Sociale huur in Kustzone Haven

Bouwmeesterbuurt

Sportpark de Wierden

Nieuw stadspark: Uithofpark

Chanoeka viering

Armoede

Meridiaanpark

Add comment


Security code
Refresh