Wie misleidt wie eigenlijk?

donderdag 25 november 2010 23:33 Frits Huis
Afdrukken PDF

Tijdens de behandeling van amendementen en moties in het kader van de Najaarsnota ging het er aan het eind van de avond hard aan toe. Onderwerp waren de vragen van Leefbaar Almere en de PVV over het Werkplein Almere. Dat is een locatie waar de gemeente en het UWV wettelijk moeten samenwerken om werklozen aan een baan of een uitkering te helpen. Het college wil een Werkplein inrichten in het stadhuis en motiveert dat met het argument dat de huidige locatie, op het bedrijventerrein Randstad, niet aan de wettelijke eisen voldoet. Leefbaar Almere en de PVV bestrijden dat.

Beide fracties hebben zich ter plekke georiënteerd. De PVV sprak ook met de directeur van het UWV, die twee fractieleden rondleidde. Namens de fractie van Leefbaar Almere nam ik een kijkje op het Werkplein en mijn conclusie was dat het aan alle wettelijke eisen voldoet. Op de website
www.samenvoordeklant.nl kan men zien hoe het in de Nederlandse gemeenten staat met de voortgang van de wettelijk verplichte Werkpleinen. Op die site komt Almere er uit als een gemeente waar het Werkplein voor HONDERD PROCENT voldoet aan alle kwalificaties die de wet vereist.

Voor de discussie begon verspreidde ik een print van die websitepagina onder raadsleden/fractieassistenten en het publiek. Wethouder Arno Visser pakte vervolgens uit met een tirade die hij baseerde op het vermeende feit dat Leefbaar Almere een niet actuele stand van zaken had geprint, namelijk die van 19 april 2010. Inmiddels, zo betoogde de wethouder, is Almere in het rood beland. Groen is honderd procent, rood is de laagste score. De wethouder sneerde dat als Leefbaar Almere de moeite had genomen de website afgelopen donderdag te raadplegen, duidelijk was geworden dat de kwalificaties van het Werkplein dramatisch waren verslechterd. Omdat wij in het bezit zijn van een Ipad konden wij de informatie van de wethouder ter plekke natrekken. Wat we ook probeerden telkens kwam de door ons geprinte stand van zaken in beeld. Groen, dus voor honderd procent in overeenstemming met de wettelijke eisen. Maar ja, je denkt: Sh…, zo’n wethouder gaat de boel toch niet zitten voorliegen? Daarom even het voordeel van de twijfel.

Thuisgekomen heb ik de website aangeklikt en op mijn gemak de meest actuele stand van zaken voor wat betreft het Werkplein op Randstad aangeklikt. Tot mijn verbijstering zag ik dat die stand van zaken precies dezelfde is als die welke ik aan mijn raadscollega’s had uitgedeeld. Er stond ook nog bij dat er geen actuelere versie was. In een overzicht van groene tot en met rode gemeenten met Werkpleinen stond Almere trots in het groen.

Wie heeft wie hier misleid? Wij hebben in ieder geval niemand misleid. Maar het zou kunnen dat de wethouder is misleid.


Wordt vervolgd

 

Laatst aangepast op zondag 03 april 2011 09:11

Add comment


Security code
Refresh