Knol voor een citroen

woensdag 08 december 2010 21:39 Frits Huis
Afdrukken PDF

Zo, dat weten we ook weer: in de gemeenteraad van Almere kan een knol voor een citroen worden verkocht. Dat bleek afgelopen dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering die door de fracties van Leefbaar Almere en de PVV was aangevraagd. De aanleiding was dat de buitengewoon integere coalitie in de raad, bestaande uit PvdA, VVD, CDA/ChristenUnie en D66, de zelfbenoemde hoeder van de democratie, een door die fracties aangevraagd interpellatiedebat onmogelijk had gemaakt. Gelukkig heeft de Gemeentewet meer op met de democratie dan de coalitie en kunnen tot zwijgen gebrachte minderheden een middel als zo’n extra raadsvergadering inzetten, al was het maar om hun opvattingen in het openbaar en zonder last of ruggespraak te laten horen.

 

 

Ik ga hier niet uitgebreid in op de gebeurtenissen die aan de extra raadsvergadering vooraf gingen. U kunt daarover andere artikelen lezen op onze website, in Almere Vandaag en in De Almare. De kern van de zaak was dat wethouder Arno Visser, volgens de fracties van Leefbaar Almere en de PVV, onjuiste informatie had verstrekt over de vraag of het Werkplein Almere nu wel of niet aan de wettelijke eisen voldoet. De beide fracties hadden onweerlegbaar bewijs ingebracht voor de stelling dat het Werkplein inderdaad aan de wettelijke eisen voldoet. De wethouder had dat bewijs in twijfel getrokken, maar op basis van onjuiste informatie. De bewijslast stapelde zich op door twee brieven van de vestigingsmanager van het UWV Almere en vooral ook door de officiële mededeling namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat geen ernstige tekortkomingen aan het Werkplein zijn geconstateerd en dat er geen reden is voor ingrijpen.

 

Dinsdagavond werd pijnlijk duidelijk dat feiten er niet toe doen bij een meerderheid in deze gemeenteraad. Feiten zijn alleen feiten als ze het collegebeleid ondersteunen. Dan putten de slippendragers selectief uit precies de brief die hun gelijk lijkt te bevestigen en negeren zij domweg de brief die het tegenovergestelde bewijst. Dan halen zij hun schouders op over een website waarop relevante informatie staat en proberen zij die website (de alwetende en ook zo bijzonder integere mevrouw Bosch van de ChristenUnie) in diskrediet te brengen. En als zij daar dan op worden aangesproken, schudden zij meewarig het hoofd. Die meneer Huis toch, hij maakt het alweer persoonlijk. Je vraagt je af met welke informatie je moet komen om die coalitie te overtuigen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Nou nee. Ook al zou de bewindsman op het spreekgestoelte zijn geklommen om de namens hem gedane mededelingen te bevestigen, dan nog zou de coalitie slechts verstoord naar dat betoog hebben geluisterd. En de wethouder zou hebben gezegd: “Zolang u mij niet formeel en schriftelijk op de hoogte brengt van uw standpunt, heb ik er geen boodschap aan. Iederéén kan wel zeggen dat hij minister is.”

 

Wethouder Visser beriep zich op zijn persoonlijke èn zijn bestuurlijke integriteit. Niet dat hij persoonlijk werd aangesproken, maar hij wilde toch niet onvermeld laten dat hij ook persoonlijk onder de hele affaire had geleden. Daarmee beschuldigde hij de bonte honden Huis en Van Dijk (PVV) er impliciet van dat zij de persoonlijke integriteit van de wethouder ter discussie hadden gesteld. Wat dus allerminst het geval was, maar wel koren op de molen van de buitengewoon integere coalitiewoordvoerders, die hun minachting voor het duistere tweetal vrijelijk konden botvieren. Zo werkt dat in Almere.

 

En zo werd in de gemeenteraad van Almere een knol voor een citroen verkocht. Het was net alsof je een plaatje van een paard geprojecteerd ziet op de schermen in de raadszaal. En dat jij dan zegt: “Kijk, dat is een paard.” En dat de ook zo ongelooflijk integere mevrouw Joziassen, fractievoorzitter van de VVD, met die verbaasde blik antwoordt: “Nee hoor, dat is een koe!” En jij: “Een koehoe? Ik weet toch wel hoe een paard er uitziet?” En mevrouw Joziassen weer: “Nee, dat is uw beléving van een paard. De wethouder zegt dat het een koe is en dat doet hij niet voor niets, want hij stelt voor een koeienstal te bouwen.” Daar sta je dan met je paard op het scherm. Je probeert het nog één keer: “Maar ik heb hier een brief van de eigenaar en die schrijft dat dit een paard is.” Dan komt de geheel uit integriteit gehouwen heer Muurlink (fractievoorzitter PvdA) naar voren. En hij zegt: “Wat maakt u zich toch druk om die zogenaamde feiten. Het gáát mij niet om de feiten. Kijkt u toch ook eens naar de inhoud.” En jij: “Maar dat doe ik ook! Je gaat toch geen koeienstal bouwen als je alleen maar een paard hebt?” Maar dan komt mevrouw Bosch superieur glimlachend naar de interruptiemicrofoon: “Dit is slechts uw interpretatie. U wordt geplaagd door een gebrek aan kennis. Wij niet. Wij hebben van de wethouder gehoord dat dat zogenaamde paard van u een koe is, ook al ziet die koe er misschien uit als een paard. Wij geloven de wethouder.”

 

En ja, tegen geloof kun je niet op.

 

Tenslotte probeer je het, zij het tegen beter weten in, met een knol. Je steekt het ding omhoog en je vraagt aan de coalitie: “Kan iemand van u mij vertellen wat dit is?” De heer Muurlink blijft heel integer wijselijk zitten, maar mevrouw Joziassen heeft de smaak te pakken. Met een stalen gezicht zegt zij: “Ja hoor, dat is een citroen.” En mevrouw Bosch: “Een heel mooie citroen zelfs! Het lijkt wel een sinaasappel!”

 

Het toppunt van integriteit in de gemeenteraad is de heer Hasper, fractievoorzitter van het CDA. Zoals hij de coalitiegevoelens met slechts de woorden “ja”, “nee”en “geen” weet samen te vatten… Magistraal! Fijntjes laat hij weten die woorden te ontlenen aan Jan Lankreijer, oud wethouder van Financiën voor Leefbaar Almere. Die zal ook wel niet deugen, al heeft hij dan de gemeentefinanciën gezond gemaakt. En die timing! De heer Hasper schrijdt naar de microfoon, laat een stilte vallen, dat je denkt daar komt een dominee voorbij, en dan debiteert hij onzichtbaar gnuivend die simpele doch zo veelzeggende woordjes: “Ja, nee en geen.” De heer Muurlink leunt heel integer achterover. Zo, eindelijk gaat het over de inhoud.

 

De inwoners van Almere die op de publieke tribune zaten of die zich vergaapten aan het internet, zullen ongetwijfeld hebben genoten van de Grote Integriteits Show in de gemeenteraad van Almere. Zij zullen nu al supergemotiveerd zijn om in 2014 massaal naar de stembus te gaan. Te voet of te koe.

 

Maar of ze zich een knol voor een citroen laten verkopen…

Noot van de administrator

Link naar de brief van de vestigingsmanager aan de raad

Laatst aangepast op zondag 03 april 2011 09:08

Add comment


Security code
Refresh