banner_bedankt.png

Mandeligheid is een juridisch ingewikkelde manier voor een soort eigendom van publieke stukjes grond met verplichting die te onderhouden. Dat is leuk voor een gezamenlijk plantsoentje of achterommetje tussen huizen, tenminste, als je het gezellig hebt met gelijkgestemden. Dit is minder leuk als er op jouw kosten bestrating, riolering en straatverlichting bij hoort en de helft van het straatje geen contributie betaalt. Sterker nog, je bent met zijn allen juridisch aansprakelijk als een verzakking iemand een gebroken been oplevert.

Lees meer...

De PVV heeft het presidium van de gemeenteraad gevraagd een onderzoek in te stellen naar de integriteit van onze twee raadsleden Jannie Degenhardt en Nico van Duijn. Dit naar aanleiding van het interpellatiedebat over de integrale Jeugdgezondheidszorg dat door Leefbaar Almere was aangevraagd. Daarmee was de PVV ons een stap voor, want we hadden zelf al bedacht dat een discussie over de vraag hoe om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling in brede zin een goed idee is. Die discussie zou dan in het openbaar moeten plaatsvinden en zich niet moeten beperken tot de gebruikelijke handelwijze van de PVV: een wetsartikel uitzoeken dat elke discussie juist smoort, geen oog hebben voor interpretatie van wetten en regels, evenmin aandacht besteden aan jurisprudentie en blind en doof zijn voor vragen over de eigen integriteit. Kortom, het verhaal van de splinter en de balk.

Lees meer...