Op basis van het levend dossier 2018-2022 hebben de fractieleden en de ondersteuners van Leefbaar Almere acties ondernomen zowel in als buiten het stadhuis van Almere. Naast het behartigen van de belangen van Almeerders in de raad van Almere, worden regelmatig werkbezoeken afgelegd bij instellingen maar ook individuele bewoners om aan de basis inzicht te verkrijgen over maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

De fractieleden die actief zijn voor het sociaal domein hebben instellingen bezocht waar mensen met een beperking begeleid wonen en zij hebben kennis genomen van de problematiek rond het tekort aan plekken voor deze mensen waardoor teveel Almeerders met een beperking elders (moeten) worden gehuisvest. Dit heeft grote gevolgen voor hun sociaal leven, omdat familieleden en vrienden vaak grote afstanden moeten afleggen om hen te bezoeken. Deze problematiek is vervolgens opgepakt om in het kader van het raadswerk oplossingen te bedenken.

Dit is slechts een voorbeeld.

Fractieleden en ondersteuners zijn ook actief waar het gaat om initiatieven ter leniging van de woningnood, die ook in Almere groot is. Ook hier geldt dat de bemoeienissen zich niet beperken tot het raadswerk in het stadhuis, maar dat juist ook wordt gesproken met mensen die buiten het stadhuis initiatieven ontwikkelen om de woningnood terug te dringen.

De fractie heeft zich hard gemaakt voor de bouw van een buitenzwembad in Almere. Dat betekende ondersteuning van het initiatief dat door een bewoner was genomen en het vertalen daarvan naar een politiek voornemen, zoals dat uiteindelijk is vastgelegd in een nieuw akkoord voor een coalitie waar ook Leefbaar Almere deel van uitmaakt.

Los van al deze en veel meer activiteiten in het brede maatschappelijke veld, zijn er veel contacten met bewoners of groepen van bewoners die om ondersteuning vragen. Een paar voorbeelden. Ondersteuning en advisering van de exploitanten van dierenbegraafplaats Anubis, die dreigden uit hun onderkomen te worden gezet. Dit hebben wij voorkomen en de exploitanten worden nu voor onbepaalde tijd op hun terrein gedoogd. Wij hebben het bestuur van Flevostar, een zwemvereniging die zwemactiviteiten faciliteert voor Almeerders met een beperking, geadviseerd bij het – succesvol – aanvechten van een subsidieverlaging, die het werk van deze vereniging aanzienlijk zou hebben bemoeilijkt zo niet onmogelijk zou hebben gemaakt.

Elk twee jaar wordt het NK voetbaltoernooi voor gemeenteraden georganiseerd. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van Almere gewonnen. Hierdoor mag Almere in 2019 het volgende NK organiseren. Het toernooi zal op 22 juni 2019 plaats vinden op de velden van Almere City.

Dat het team van de gemeenteraad twee jaar geleden won is niet opmerkelijk. Leefbaar Almere zat immers nog in de coalitie, en in die tijd was Almere gewoon de beste. In 2019 ligt dat anders. Er zijn een hoop nieuwe mensen de gemeenteraad binnen gekomen, en wij hebben diverse wethouders die buiten Almere wonen. Zij kennen de kracht van het voetbalteam van de gemeenteraad derhalve niet. Wij moeten de huidige gemeenteraad coachen en laten zien hoe wij van Almere wederom de beker kunnen bemachtigen. Als voorbereiding op het prestigieuze toernooi wordt op zaterdag 30 maart een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in de nieuwe sporthal in Almere Haven. (Zaal) voetbalteams uit Almere kunnen zich hiervoor opgeven. Welk team uit Almere vindt het leuk om het op die dag op te nemen tegen een team van de Gemeenteraad? Hierdoor helpt u uw stad om goed voor de dag te komen op 22 juni 2019.

Heeft u interesse? Laat het ons weten. Dan zorgen wij ervoor dat uw aanmelding bij de juiste persoon terecht komt.

In de afgelopen jaren is er door de gemeenteraad veel gesproken over de Floriade als evenement en als stadswijk.
 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een innovatieve wijk besteld met 600 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw, die een miljoen zou opleveren. Met die opdracht ging de wethouder op pad langs marktpartijen.
 
Helaas was het voor geen enkele marktpartijen mogelijk aan deze wensen te voldoen. Met Amvest kon de wethouder het volgende overeenkomen:
 
Aan de innovaties kon worden voldaan, maar er kon maar 20% sociale woningbouw gerealiseerd worden en daarbij kwam dat de wijk 7 miljoen verlies opleverde.
 
Over deze tegenvaller is de laatste weken weer veel gesproken in voor -en achterkamertjes.
 
Ondertussen bleek uit onderzoek dat er in de Floriadewijk ruimte is voor wel 1000 extra woningen. Dat extra woningen nodig zijn om financiële problemen op te lossen is voor iedereen duidelijk, maar hoe ga je er dan mee om.
 
Leefbaar wilde maar 1 oplossing: Bouw zo weinig mogelijk huizen bij om de wijk te laten voldoen aan de wensenlijst van de gemeente raad. En geef aan wanneer die klaar is.
 
Dat is al niet fraai naar inwoners en betrokkenen, die dachten  dat er een wijk met 600 woningen zou komen, maar het is de minst ingrijpende variant. Bovendien brengt deze oplossing de mooie balans tussen een miljoen winst, de 30% sociale woningbouw en de innovaties niet in gevaar. Daar hadden we namelijk al een paar jaar over gesproken. Daarop hebben wij een motie ingediend.
 
Andere partijen staan er anders in. Die zien ineens extra mogelijkheden. De VVD zit kansen om meer dan een miljoen winst te behalen. Dat zou ten koste kunnen gaan van de extra groene wensen en initiatieven die de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen.
 
Het gaat hoe dan ook ten koste van sociale woningbouw. Want onze linkse vrienden van de PvdA hebben een motie gemaakt die niet alleen vraagt om allerlei scenario’s voor het extra bouwen, maar daarnaast wordt er tegemoet gekomen aan de VVD  en aan de Partij voor de Dieren. En die motie is aangenomen..
 
Wij hebben daarop onze motie ingetrokken.
 
Als alle moties die gisteren aangenomen zijn uitgevoerd worden kan je reken op een wijk die maximaal bebouwd wordt, die maximaal innovatief is en ook winstgevend is. De wijk wordt alleen niet voor iedere beurs. Het wordt een wijk voor de betere middenklasse en de elite. 
 
Daardoor is de mooie balans, die eerder de bedoeling was weg. En daar balen we stevig van. Of zoals de PvdA het zou zeggen: zeker zijn van dat er voor de mensen met een lager inkomen geen ruimte is om te wonen in de Floriadewijk.
 
Tenzij...  wordt vervolgd

 

Allereerst willen we alle stemmers hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat we hebben gekregen.
De nieuwe fractie van Leefbaar Almere heeft in de eerste vergadering Kees Ahles unaniem verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt hiermee Marco de Kat op. Elian van Nunen is verkozen tot vice-fractievoorzitster. Kees Ahles was de afgelopen vier jaar fractie-assistent met de portefeuilles financiën, grondbeleid en de gemeentelijke organisatie. De fractie bestaat nu uit 3 leden: Kees Ahles, Elian van Nunen en Frits Huis. De benoeming van de fractie-assistenten volgt later deze week.
 
Kees Ahles: “Ik ben zeer verheugd met het vertrouwen dat de fractie mij heeft gegeven en dat ik het stokje van Marco de Kat mag overnemen. Marco heeft in de vorige periode de vernieuwing van de partij in gang gezet en heeft een prachtige lijst met mensen met hart voor onze stad samengesteld. Daarmee heeft hij een mooie basis gelegd waarmee we verder kunnen. Leefbaar heeft voor de komende periode als speerpunten: financiële degelijkheid, duurzaamheid , beheer en onderhoud en het parkeerbeleid. Wij zullen niet schuwen om opnieuw verantwoordelijkheid voor deze stad te nemen.”