Recent toegevoegd

Categorie: Gevarieerd wonen

Marco de Kat - 25 april 2021

Soms lijkt het er wel op, maar woningbouw gaat niet alleen over het percentage te bouwen sociale huurwoningen. Woningbouw gaat ook niet over gebouwen. Woningbouw gaat over mensen en niet ieder mens heeft dezelfde woonwens, niet iedereen kan het zelfde betalen, niet iedereen heeft hetzelfde bedrag voor wonen over.Daarom zijn we gestopt met het denken in procenten en begonnen met het denken in mensen. In de woonvisie worden doelgroepen als studenten, starters en mensen die iets meer te besteden hebben beter bedient. Deze mensen hoeven zich niet meer in te schrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Hierdoor wordt die wachtlijst korter en maken mensen die wėl afhankelijk zijn van een sociale huurwoning een grotere kans om sneller aan de beurt te zijn. En zo helpen we iedereen aan een passende woning.

Categorie: Gewoon groen

Elian van Nunen - 25 april 2021

Voor ons horen zonnepanelen op daken en dus niet in ons groen of op landbouwgrond.Het grote zonneveld langs de Trekweg had van ons niet mogen gebeuren, want wij zien op deze grond liever een park of een koe of akkerbouw.Een gemeente heeft de bevoegdheid intentie overeenkomsten tekenen met derden. Om te voorkomen dat onze gemeente dit soort afspraken maakt voor zonnevelden heeft Leefbaar Almere voor elkaar gekregen dat iedere aanvraag voor een zonneveld eerst met de raad besproken moet worden.Een veld zomaar volgooien met zonnepanelen is hiermee uitgesloten

Categorie: Levendige cultuur

Frits Huis - 28 februari 2021

Levendige Kunst en cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de ziel van de stad. Het is allerminst een speeltje voor de elite, want de cijfers liegen niet. En die laten zien dat de overgrote meerderheid van de Almeerders op de een of andere manier betrokken is bij kunst en cultuur. Dat willen wij koesteren. Kunst en cultuur is meer dan een museum, een theater of een bibliotheek. Het is ook zelf meedoen in een koor (we hebben er meer dan 60 in Almere), een orkest, een dansgroep of een festival. Leefbaar Almere is er trots op de grondslag te hebben gelegd voor het Cultuurfonds dat precies die initiatieven ondersteunt die Almere leefbaar maken. Kijk voor voorbeelden op https://cultuurfondsalmere.nl/projecten/  

Categorie: Goede zorg

Jannie Degenhardt - 28 februari 2021

Goede zorg voor iedereen. Dat klinkt volkomen logisch in een welvaartsstaat, maar zo eenvoudig is het niet. Goede zorg moet georganiseerd worden. En betaald. Dat betekent heldere en vooral ook realistische contracten tussen zorgaanbieders en gemeente, zodat we niet halverwege het jaar met onverwachte, vaak grote tekorten worden opgezadeld. Voor Leefbaar Almere staat voorop dat onze ouderen, onze jeugd, onze verslaafden en andere zorgrvragers een helpende hand wordt geboden. Waar en zolang als dat nodig is. Wij gaan daarbij uit van noodzaak en niet van recht, kortom maatwerk.  

Categorie: Gedegen financiën

Kees Ahles - 16 februari 2021

  Wij staan voor een stad met gedegen financiën.Als stad spaar je voor het opvangen van eerste gevolgen van bijvoorbeeld een covid-crisis of een recessie. We sparen dus niet om tekorten in de begroting aan te vullen. Tekorten aanvullen gebeurt nu door de opbrengsten van grondverkopen, maar ooit is de verkoopbare grond in Almere echt op. En dan blijft alleen bezuinigen over.In 2017 nam Leefbaar Almere daarom het voortouw om raadsbreed te regelen dat Almere nu altijd spaart bij inkomsten uit grondverkopen om zo  harde bezuinigingen in de toekomst te kunnen voorkomen.    

Categorie: Gewoon groen

Elian van Nunen - 16 februari 2021

  Energietransitie houdt in dat we als Almeerders gaan besparen op energie, overschakelen van fossiele brandstoffen op zon en wind en dat we op zoek moeten naar een alternatief voor gas. Besparen op energie. Leefbaar Almere gaat ervan uit dat Almeerse burgers,ondernemers en instellingen hier zelf over nadenken. Overschakelen van fossiele brandstoffen op zon en wind. Leefbaar kiest bij het opwekken van zonne-energie voor eerst alle daken vol voordat er in Almere nog een grondgebonden zonneveld bij komt. Wij willen namelijk niet dat alle groene velden vol komen te liggen en daardoor niet meer toegankelijk zijn voor recreatie. Of akkerbouwgrond die belangrijk is voor veodselproductie. Op zoek naar een alternatief voor gas. Landelijk hebben we afgesproken om te gaan stoppen met het oppompen van aardgas uit de Groningse bodem. En om niet afhankelijk te worden van buitenlands aardgas wil Nederland aardgasvrij worden. Almere heeft 2 stadsdelen met verwarming, warm water en koken op aardgas. Voor Almere Haven gaat die discussie nu over 2 oplossingen: een nieuw warmtenet of waterstof door het bestaande aardgasnet. Onze voorkeur gaat uit naar waterstof, omdat dit volgens ons voor bewoners alleen maar voordelen heeft. Vrijheid om zelf je aanbieder van waterstof te kiezen, net als nu bij aardgas. minder ingrijpende verbouwingen aan de woning Geen gaskookstel om te wisselen voor een nieuw elektrisch met nieuwe pannen Geen nieuwe cv ketel En de woningbouwcoöperatie houdt geld over voor bijvoorbeeld het verbeteren van isolatie.

Categorie: Gedegen financiën

Kees Ahles - 12 maart 2018

    Juist als het goed gaat met de economie moet je zuinig zijn. Het is zo gemakkelijk de euro's in betere tijden te laten rollen. Eigenlijk moet je dan net doen alsof er nog een recessie gaande is. Want dan draai je elke euro om voordat je hem uitgeeft, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat wil niet zeggen dat Leefbaar Almere tegen investeren is. Wij staan voor een goede financiele hygiene. Dat doen we al vanaf dat we in de gemeenteraad kwamen en dat blijven we doen. In 2002 speelden wij een belangrijke rol in het op orde brengen van de gemeentefinanciën. In 2017 namen wij het initiatief om van de hogere inkomsten een substantieel deel te sparen en tegelijkertijd te investeren. Hiermee voorkomen we dat we tijdens de volgende recessie net zo hard moeten bezuinigen als tijdens de vorige. Bijvoorbeeld op het beheer en onderhoud van de stad, want daar zijn we behoorlijk dicht bij de ondergrens gekomen.Almere is een groeistad. We hebben dus geen 'oud geld' uit aandelen in nutsbedrijven, zoals oudere gemeenten dat wel hebben. Wij moeten dat 'oude geld' zelf creeren met nieuw geld. Aan het begin van de bijna voorbije raadsperiode hebben wij de handschoen opgepakt en een miljoenentekort op beheer en onderhoud van de stad weggewerkt. Nu het beter gaat met de economie willen wij investeren, zodat we weg komen van de ondergrens. De stad verdient dat.    

Categorie: Gevarieerd wonen

Marco de Kat - 20 februari 2018

Er wordt soms minachtend gedaan over woningbouwexperimenten. Tiny Houses is voor hippies en groen wonen een linkse hobby. Leefbaar Almere loopt voorop met vernieuwende ideeën. Wij spraken al van kleiner bouwen toen het nog geen Tiny House heette.

Categorie: Gevarieerd wonen

Marco de Kat - 20 februari 2018

In Almere zijn huizen voor iedereen. Problemen zijn er met name bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Want we hebben veel dezelfde huurhuizen. Vaak ruime huurwoningen, gemaakt voor gezinnen. Omdat de huizen zoveel op elkaar lijken, verhuist bijna niemand, ook niet als een kleiner huis voldoet. Waarom zou je? Het volgende huis is praktisch net zo groot en vaak nog duurder ook. 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok