Dit is het levend dossier van Leefbaar Almere. Een verkiezingsprogramma dat regelmatig wordt aangepast aan de inzichten van kiezers en de (politieke) actualiteit. We zijn er in 2014 mee begonnen en het werkt prima. 
Een verkiezingsprogramma moet wat ons betreft meer dan een momentopname zijn. De wereld om ons heen staat niet stil. Nieuwe inzichten en doelen die inmiddels zijn bereikt worden in dit document verwerkt. Kiezers kunnen jaar in jaar uit volgen wat er van hun en onze wensen terechtkomt. Dat voorkomt teleurstelling over niet nagekomen beloften die maar al te vaak tijdens de verkiezingskermis worden gedaan. De enige belofte die Leefbaar Almere doet is dat wij met inspanning van al onze krachten zoveel mogelijk punten uit ons levend dossier proberen te realiseren. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat we niet de baas zijn in de gemeenteraad. Gelukkig maar. Wij moeten met andere partijen in discussie over onze en ook hun plannen. In 2014 is dat prima gelukt met de partijen waarmee Leefbaar Almere een coalitie sloot. Wij hebben duidelijk ons stempel op het coalitieakkoord gedrukt. Of we dat ook in 2018 kunnen doen, hangt af van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor ons is het deel uitmaken van een coalitie geen doel op zich. Het is een middel.  En dat werkt alleen als we krachtig genoeg zijn om het verschil te maken.

 

Levendige Kunst en cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de ziel van de stad. Het is allerminst een speeltje voor de elite, want de cijfers liegen niet. En die laten zien dat de overgrote meerderheid van de Almeerders op de een of andere manier betrokken is bij kunst en cultuur.
Dat willen wij koesteren.
Kunst en cultuur is meer dan een museum, een theater of een bibliotheek. Het is ook zelf meedoen in een koor (we hebben er meer dan 60 in Almere), een orkest, een dansgroep of een festival.
Leefbaar Almere is er trots op de grondslag te hebben gelegd voor het Cultuurfonds dat precies die initiatieven ondersteunt die Almere leefbaar maken.

Goede zorg voor iedereen. Dat klinkt volkomen logisch in een welvaartsstaat, maar zo eenvoudig is het niet. Goede zorg moet georganiseerd worden. En betaald. Dat betekent heldere en vooral ook realistische contracten tussen zorgaanbieders en gemeente, zodat we niet halverwege het jaar met onverwachte, vaak grote tekorten worden opgezadeld.
Voor Leefbaar Almere staat voorop dat onze ouderen, onze jeugd, onze verslaafden en andere zorgrvragers een helpende hand wordt geboden. Waar en zolang als dat nodig is.
Wij gaan daarbij uit van noodzaak en niet van recht, kortom maatwerk.

Wij staan voor een stad met gedegen financiën.
Als stad spaar je voor het opvangen van eerste gevolgen van bijvoorbeeld een covid-crisis of een recessie. We sparen dus niet om tekorten in de begroting aan te vullen. 
Tekorten aanvullen gebeurd nu door de opbrengsten van grondverkopen, maar ooit is de verkoopbare grond in Almere echt op. En dan blijft alleen bezuinigen over.
In 2017 nam Leefbaar Almere daarom het voortouw om raadsbreed te regelen dat Almere nu altijd spaart bij inkomsten uit grondverkopen om zo  harde bezuinigingen in de toekomst te kunnen voorkomen.


Op basis van het levend dossier 2018-2022 hebben de fractieleden en de ondersteuners van Leefbaar Almere acties ondernomen zowel in als buiten het stadhuis van Almere. Naast het behartigen van de belangen van Almeerders in de raad van Almere, worden regelmatig werkbezoeken afgelegd bij instellingen maar ook individuele bewoners om aan de basis inzicht te verkrijgen over maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

In de afgelopen jaren is er door de gemeenteraad veel gesproken over de Floriade als evenement en als stadswijk.
 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een innovatieve wijk besteld met 600 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw, die een miljoen zou opleveren. Met die opdracht ging de wethouder op pad langs marktpartijen.

Juist als het goed gaat met de economie moet je zuinig zijn. Het is zo gemakkelijk de euro's in betere tijden te laten rollen. Eigenlijk moet je dan net doen alsof er nog een recessie gaande is. Want dan draai je elke euro om voordat je hem uitgeeft, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan.

Er is veel te doen over invloed van bewoners en belanghebbenden bij het nemen van besluiten. Allerlei vormen zijn daarbij denkbaar. Wij denken dat het goed is als die invloed vooral op wijkniveau plaatsvindt. Probleem daarbij zijn de extreme voor- en tegenstanders van een idee. Zij domineren zoniet frustreren maar al te vaak het gesprek.

Leefbaar Almere is voorstander van de Floriade. Daar willen we duidelijk over zijn. We denken dat deze wereldtentoonstelling past bij het zelfbewustzijn van onze stad en wat ons aanspreekt is dat de Floriade een langjarig thema heeft in plaats van dat het evenement het zoveelste marketing proefballonnetje is. 

Almere is een aantrekkelijke stad en niet alleen voor de Almeerders. We hebben veel groen, veel water en tot de verbeelding sprekende architectuur. Dat trekt toeristen aan. Kijk alleen maar naar de stranden waar Almere over beschikt. Merkwaardig genoeg heeft de gemeente pas sinds kort een beleid op het gebied van toerisme en recreatie.

De sociale infrastructuur is geheel 'verregeld'. De jeugdzorg, voorzieningen voor gehandicapten, re-integratie naar werk, de bijstand en wat verder onderdeel uitmaakt van het sociaal domein, dit alles zit gevangen in een kluwen van wetten, verordeningen, instellingsbelangen en samenwerkingsafspraken.

Wij vinden dat de gemeente meer mag en moet sturen op groen ondernemerschap en vooral het goede voorbeeld dient te geven. Indien mogelijk elektrisch rijden in plaats van dieselen. In onze eigen voertuigen gebruiken we enkel nog biologisch afbreekbare smeermiddelen i.p.v. vervuilende oliën en vetten.

De gemeente moet de beste dienstverlener van Almere zijn. De afgelopen vier jaar is, uiterst moeizaam, een beweging op gang gekomen die dat kan bewerkstelligen. Maar we zijn er nog lang niet. Aan de goede wil ligt het niet. Onze ambtenaren roepen om het hardst dat zij er voor de bewoners zijn, maar als puntje bij paaltje komt,

Leefbaar Almere heeft een realistische kijk op onze lokale economie. Die ontwikkelt zich vooral op eigen kracht. De gemeente moet daar een ondersteunende rol in spelen. Dat kan bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen met snelle, soepele procedures in plaats van hen te overstelpen met bureaucratie.

We zijn de bouwstad van Nederland. En we groeien door. Niets mis mee, als het maar in ons tempo is. Het is ook goed voor de economie. Die groeit mee, want als er een nieuwe wijk ontstaat, komen de supermarkten, de dagopvang en andere winkels en voorzieningen vanzelf.

Er wordt soms minachtend gedaan over woningbouwexperimenten. Tiny Houses is voor hippies en groen wonen een linkse hobby. Leefbaar Almere loopt voorop met vernieuwende ideeën. Wij spraken al van kleiner bouwen toen het nog geen Tiny House heette.

In Almere zijn huizen voor iedereen. Problemen zijn er met name bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Want we hebben veel dezelfde huurhuizen. Vaak ruime huurwoningen, gemaakt voor gezinnen. Omdat de huizen zoveel op elkaar lijken, verhuist bijna niemand, ook niet als een kleiner huis voldoet. Waarom zou je? Het volgende huis is praktisch net zo groot en vaak nog duurder ook. 

Voor starters en voor mensen die best kleiner willen wonen is er nauwelijks aanbod. Laat staan voor mensen in scheiding of voor mensen die werkloos raken en hun huis moeten verlaten. Er moeten dus kleinere en goedkopere huizen gebouwd worden.

Kleiner wonen is geen probleem als er voorzieningen in de buurt zijn. Of als er gedeelde voorzieningen zijn. Bij experimentele bouw en met name bij kleine bouw (Tiny Houses) zie je daar al oplossingen voor: mensen brengen hun boeken samen in een gedeelde bibliotheek, delen een wasserette, of een logeerkamer.

Een gemeente bouwt geen huizen, dat doen woningcorporaties en ontwikkelaars of bewoners zelf. Wel heeft Almere veel vastgoed, bijvoorbeeld scholen of kantoorgebouwen die omgebouwd kunnen worden tot woningen. 

Daarin zouden we veel kleinere woningen kunnen plaatsen, die 300  à 350 euro per maand mogen kosten. Dan kan je starten en verhuizen naar wat groter als je daar aan toe bent. En dan loont het om een te groot huis te verlaten. Hiermee zijn mensen met plotselinge problemen geholpen. Daardoor ontstaat doorstoom en dat geeft lucht op de wachtlijsten.

Kunst en cultuur is een pijler onder de samenleving. Dankzij Leefbaar Almere zijn in 2014 de bezuinigingen op kunst en cultuur gestopt en is geld vrijgemaakt voor het  Cultuurfonds. Dat is een doorslaand succes. Aan elke euro die het fonds in projecten  investeert wordt gemiddeld zeven euro toegevoegd. De gemeentelijke bijdrage loopt af.

Wij vinden dat we dit succes moeten prolongeren met een structureel bedrag. Want kunst en cultuur is allerminst voor de elite, maar voor iedere Almeerder.
Ook in kunst en cultuur moeten keuzes worden gemaakt. Naast het Cultuurfonds kiezen wij voor talentontwikkeling, amateurkunstenaars en kinderen. Samengevat: niet bezuinigen en blijven investeren.