Dit is het levend dossier van Leefbaar Almere. Een verkiezingsprogramma dat regelmatig wordt aangepast aan de inzichten van kiezers en de (politieke) actualiteit. We zijn er in 2014 mee begonnen en het werkt prima. 
Een verkiezingsprogramma moet wat ons betreft meer dan een momentopname zijn. De wereld om ons heen staat niet stil. Nieuwe inzichten en doelen die inmiddels zijn bereikt worden in dit document verwerkt. Kiezers kunnen jaar in jaar uit volgen wat er van hun en onze wensen terechtkomt. Dat voorkomt teleurstelling over niet nagekomen beloften die maar al te vaak tijdens de verkiezingskermis worden gedaan. De enige belofte die Leefbaar Almere doet is dat wij met inspanning van al onze krachten zoveel mogelijk punten uit ons levend dossier proberen te realiseren. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat we niet de baas zijn in de gemeenteraad. Gelukkig maar. Wij moeten met andere partijen in discussie over onze en ook hun plannen. In 2014 is dat prima gelukt met de partijen waarmee Leefbaar Almere een coalitie sloot. Wij hebben duidelijk ons stempel op het coalitieakkoord gedrukt. Of we dat ook in 2018 kunnen doen, hangt af van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor ons is het deel uitmaken van een coalitie geen doel op zich. Het is een middel.  En dat werkt alleen als we krachtig genoeg zijn om het verschil te maken.

 

Almeerders maken hun stad

Leefbaar Almere is de lokale partij. Voor ons telt alleen de stad. Wij hebben geen last van landelijke kopstukken die ons de wet voorschrijven. Dat betekent geenszins dat we geen oog hebben voor de wereld om ons heen. Almere is geen eiland. Als dat nodig is, vinden wij heel gemakkelijk de weg naar regio en Rijk.
Almere groeit weer volop. Dat is goed, want daaraan ontleent onze stad haar bestaansrecht. Maar die groei vergt wel daadkracht, creativiteit en vooral wijsheid. Samen moeten we de groei bijhouden als het gaat om goed onderwijs, een sociaal vangnet dat ook de smalle schouders bescherming biedt, de ontwikkeling van kunst en cultuur en niet in de laatste plaats een zichtbaar verantwoord beheer en onderhoud in de stad. Wij doen dat samen met partijen in de gemeenteraad, maar in de eerste plaats met de bewoners van Almere.

 

Ga lekker je gang

Leefbaar Almere gunt iedere Almeerder de vrijheid om zijn/haar eigen leven in te richten. Geen betuttelende overheid. Wel rekening houden met elkaar. Oog hebben voor een zorgzame samenleving waarin geen verschil bestaat tussen rijk en arm, oud en jong, werknemers en werkgevers, autochtoon en allochtoon. Almeerders krijgen wat ons betreft alle ruimte zolang zij een ander niet in de weg zitten. Maatschappelijke spelregels zijn niet bedoeld om de bewoners gelukkig te maken of om pech te voorkomen. Ze zijn er om mensen te beschermen tegen extreme situaties. Het belangrijkste is dat het stadsbestuur durft los te laten. Zo kan de samenleving zichzelf maken.