Er wordt soms minachtend gedaan over woningbouwexperimenten. Tiny Houses is voor hippies en groen wonen een linkse hobby. Leefbaar Almere loopt voorop met vernieuwende ideeën. Wij spraken al van kleiner bouwen toen het nog geen Tiny House heette.

Wij omarmen groener wonen en innovaties  al jaren, omdat het simpelweg onontkoombaar is. 

Maar experimenten doen we niet om het experimenteren zelf, het moet leiden tot verbeteringen voor de bewoners van onze stad. Het moet leiden tot meer werk, nieuwe opleidingen en woonplezier. Tot een manier van leven die bij onze stad past.