Leefbaar Almere heeft een realistische kijk op onze lokale economie. Die ontwikkelt zich vooral op eigen kracht. De gemeente moet daar een ondersteunende rol in spelen. Dat kan bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen met snelle, soepele procedures in plaats van hen te overstelpen met bureaucratie.

Almere neemt vaak te gemakkelijk het begrip pioniersgeest in de mond zonder de daad bij dat woord te voegen. De invloed van de Economic Development Board Almere (EDBA) is terecht op nul gezet. De EDBA was namelijk niet veel meer dan een soort door de gemeente in stand gehouden bank van lening. 
Realisme dus. Geen holle frasen over 100.000 nieuwe banen die voor 2030 moeten zijn gerealiseerd. Wel bevorderen dat er meer lager en middelbaar beroepsonderwijs komt in Almere, omdat veel ondernemers zitten te springen om vakmensen. 
Nieuwe bedrijven werven is prima, maar het is net zo belangrijk om bestaande bedrijven te koesteren. Dat geldt ook voor internationale ondernemingen. Wij zijn niet per definitie tegen op acquisitie gerichte handelsreizen naar verrre oorden, maar een bezoek aan een in Almere gevestigde Japanse onderneming kan ook veel opleveren.