De gemeente moet de beste dienstverlener van Almere zijn. De afgelopen vier jaar is, uiterst moeizaam, een beweging op gang gekomen die dat kan bewerkstelligen. Maar we zijn er nog lang niet. Aan de goede wil ligt het niet. Onze ambtenaren roepen om het hardst dat zij er voor de bewoners zijn, maar als puntje bij paaltje komt,

blijken theorie en praktijk maar al te vaak niet op elkaar aan te sluiten. Vraag dat maar aan de pioniers in Oosterwold.
Heel belangrijk is een heldere communicatie met bewoners. Er wordt echt wel gewerkt om daar verbetering in aan te brengen, maar een ambtelijk apparaat lijkt nu eenmaal op een groot schip dat er lang over doet de koers structureel te wijzigen. Het gebeurt nog te vaak dat een vraag, klacht of suggestie van een bewoner ergens in dat apparaat blijft hangen. Dat moet er uit. Als 'de gemeente' een bewoner een antwoord belooft, kan het niet zo zijn dat het uitblijft, omdat 'mijn collega vandaag vrij heeft'. Daar zien ze je in het bedrijfsleven al mee aan komen. De gemeente moet altijd haar beloftes nakomen. En die ene keer dat het niet gebeurt, moet de uitzondering zijn die de regel bevestigt.