Er is veel te doen over invloed van bewoners en belanghebbenden bij het nemen van besluiten. Allerlei vormen zijn daarbij denkbaar. Wij denken dat het goed is als die invloed vooral op wijkniveau plaatsvindt. Probleem daarbij zijn de extreme voor- en tegenstanders van een idee. Zij domineren zoniet frustreren maar al te vaak het gesprek.

Daarom stelt Leefbaar Almere 'deliberatieve democratie'  voor. Wat zegt u? Tja, er is geen ander woord voor. Burgerjury of wijkdemocratie dekt de lading niet helemaal. Delibereren betekent het uitwisselen van argumenten. Als iets speelt in een wijk of als daar iets gaat spelen, wordt een groep bewoners en belanghebbenden gevormd die uitgebreid met elkaar in gesprek gaan. Een paar uitgangspunten is daarbij cruciaal voor een goede uitkomst:

   * Argumenten moeten centraal staan in het gesprek.
   * De deelnemers moeten zo divers mogelijk zijn.
   * Het gesprek moet wederkerig zijn.

De deelnemers moeten oprecht zijn. Als een bewoner geen interesse heeft in het gesprek, heeft het geen nut om met die bewoner te delibereren, omdat die deelnemer niet gebaat is bij het vinden van een oplossing.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, bedenken bewoners weloverwogen oplossingen voor problemen in hun leefomgeving en worden zij directer betrokken bij het politieke besluitvormingsproces.