De berichtgeving over het faillissement van Panta Rhei was voor mij aanleiding om namens mijn fractie Leefbaar Almere een drietal vragen te stellen over de stand van zaken van de gemiddeld 60 Almeerse cliënten die nu haar ondersteuning dreigen kwijt te raken.

Aan de hand van de hieronder geformuleerde vragen werd duidelijk dat het college in de komende weken streeft om alle cliënten te benaderen en deze van ondersteuning via een andere aanbieder te voorzien. Voor nu betekent dit dat de cliënten nog zes weken zorg zullen ontvangen door de huidige aanbieder. Hierna zal er een alternatieve oplossing komen. De gemeente anticipeert om bij dergelijke situaties z.s.m. voor een passende oplossing te zorgen.

In de berichtgeving over het faillissement was er onduidelijkheid over het toekomstperspectief van deze cliënten, deze is door het college weggenomen en hier ben ik blij mee.

Auteur: Jordy Hulzebos

In het nieuws:

https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/55094/zorg-blijft-verzekerd-voor-klanten-failliet-panta-rhei