Motie

Bescherm onze sportfaciliteiten: Onderzoek de mogelijkheid plaatsing hekwerk

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • er sprake is van terugkerende vormen van vandalisme op en rondom sportvelden;
  • plaatsing van hekwerken een eenmalige investering verreist;
  • het college welwillend is de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken maar daar geen toezegging over wil doen,

van mening dat:

  • hekwerken een afwerend effect (kunnen) hebben op vandalen en ongeoorloofde gebruikers;
  • sportclubs met afsluitbare velden een actieve bijdrage kunnen leveren aan het openstellen en beschermen van de sportvelden;
  • het onderzoek naar de mogelijkheden van het plaatsen van hekwerken waardevol is bij de toekomstige bespreking van het accommodatiebeleid,

draagt het college op:

  • de mogelijkheden te onderzoeken van het plaatsen van (hoge) hekwerken rondom sportvelden;
  • de bevindingen van dit onderzoek binnen zes maanden terug te koppelen aan de raad bij het voorstel voor het nieuwe accommodatiebeleid of middels een raadsbrief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marcel Bakker (Leefbaar Almere)
Lesley van Hilten (VVD)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.