Motie

Bescherm onze sportfaciliteiten: Onderzoek mogelijkheid tot plaatsing cameratoezicht en verlichting met bewegingssensoren

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • sportverenigingen hinder en overlast ervaren door vandalen;
  • sportverenigingen telkens worden geconfronteerd met kosten van dure reparaties en hinder door drugsafval en glasscherven;
  • deze kosten en hinder invloed hebben op de kwaliteit van de sport,
  • het college voornemens is de mogelijkheden van cameratoezicht en sluimerverlichting met bewegingssensoren te onderzoeken maar hier geen toezegging over wil doen,

van mening dat:

  • e overlast zoals benoemd in het agendavoorstel voor onacceptabele situaties zorgt;
  • door middel van het toepassen van cameratoezicht gericht gehandhaafd kan worden;
  • de koppeling met de afdeling stadstoezicht een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verminderen van vandalisme en ongeoorloofd gebruik;
  • het toepassen van sluimerverlichting met bewegingscensoren in combinatie met cameratoezicht een positief effect zal hebben op het voorkomen van vandalisme,

draagt het college op:

  • de mogelijkheden van cameratoezicht in combinatie met sluimerverlichting te onderzoeken;
  • de bevindingen van dit onderzoek binnen zes maanden terug te koppelen aan de raad bij het voorstel voor het nieuwe accommodatiebeleid of middels een raadsbrief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marcel Bakker (Leefbaar Almere)
Lesley van Hilten (VVD)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen