Motie

Bescherm onze sportfaciliteiten: Steekproefsgewijs handhaven

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • sportverenigingen hinder en overlast ervaren door vandalen;
  • sportverenigingen telkens worden geconfronteerd met kosten van dure reparaties en hinder door drugsafval en glasscherven;
  • deze kosten en hinder invloed hebben op de kwaliteit van de sport,

van mening dat:

  • de overlast zoals benoemd in het agendavoorstel voor onacceptabele situaties zorgt;
  • handhavingsacties met onverwachte patronen een afschrikwekkend effect zullen hebben,

draagt het college op:

  • steekproeven uit te voeren met handhaving op en rondom openbare sportvelden waar veelvuldig sprake is van vandalisme;
  • de resultaten van deze aanpak binnen zes maanden terug te koppelen aan de raad bij het voorstel voor het nieuwe accommodatiebeleid of middels een raadsbrief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marcel Bakker (Leefbaar Almere)
Lesley van Hilten (VVD)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.