Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt:Agendavoorstel college: MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area en IJmeerweg (RG-449)

Motie

Een volwaardige bereikbaarheidblijft het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van Almere

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • in Almere en de overige Flevolandsegemeenten naar verwachting tot 2050 meer dan 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zijn meer woningen dan er nu in Almere staan;
  • de nieuwe woningen ervoor zorgen dat Almere veel minder goed bereikbaar dreigt te worden. Zonder het aanleggen van de IJmeerweg zijn Almeerders die in Amsterdam werken, 45-60 minuten per dag kwijt aan files. Dat betekent 3 tot 4 keer zoveel file als nu;
  • uit onderzoek blijkt dat de auto in 2050, zelfs met de aanleg van de IJmeermetroen al die files, de snelste optie is voor het overgrote deel van de Almeerders die in Amsterdam werken. Overstappen op het openbaar vervoer is daardoor nog steeds voor de meeste Almeerders niet ideaal;
  • het college erkent dat de bereikbaarheid van Almere in de toekomst onder druk komt te staan, maar er daarbij geen betere oplossingen zijn uitgewerkt dan de volwaardige IJmeerverbinding,

van mening dat:

  • het onacceptabel is dat Almeerders 45 tot 60 minuten per dag kwijt zijn aan files om in Amsterdam te kunnen werken;
  • Almere een oplossing als de IJmeerweg niet kan negeren, zolang er geen betere optie op tafel ligt;
  • ook met een IJmeerverbinding met alle modaliteiten de toekomstige bereikbaarheid van Almere niet voldoende is gewaarborgd en er daardoor alternatieve of aanvullende oplossingen noodzakelijk zijn,

draagt het college op:

  • het realiseren van een IJmeerverbindingvoor alle modaliteiten (metro, auto en fiets) als uitgangspunt te nemen in haar onderhandelingen met onze partners;
  • middels een uitgebreid bereikbaarheidsonderzoek in samenwerking met onze partners alternatieve ontsluitingsmogelijkheden voor Almere te onderzoeken;
  • om op het moment dat het genoemde onderzoek is afgerond de resultaten voor te leggen aan de raad, zodat de raad indien gewenst haar standpunt ten aanzien van de IJmeerverbinding kan heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Mark de Kuster (VVD)
Riekje van Belle (CDA)
Johan de Leeuw (AP/OPA)
Marco de Kat (Leefbaar Almere)
Willem Boutkan (PVV)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.