Schriftelijke Vragen

Familiescholen: Een succesvolle integrale aanpak op scholen

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen mondeling/schriftelijk te beantwoorden:

 1. Wat is de mening van het college over de positieve resultaten van het onderzoek(¹)(²) dat is
  uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het
  Kohnstamm Instituut naar de Amsterdamse familiescholen? Familiescholen zijn scholen waar
  samenwerking plaatsvindt met maatschappelijke instellingen en op verschillende beleidsterreinen,
  zoals armoedebestrijding, taal- en rekenondersteuning, jeugd, zorg, sport en wijkgerichte
  activiteiten
 2. Is het college bekend met soortgelijke initiatieven in onze gemeente en zo ja, welke maatregelen
  worden genomen om deze te ondersteunen en te bevorderen zodat dit aanbod op soortgelijke wijze
  beschikbaar komt op scholen in wijken die dit nodig hebben?
 3. Hoe staat het college tegenover het idee om familiescholen als een integraal onderdeel van ons
  onderwijssysteem te implementeren, gezien de positieve resultaten die in Amsterdam maar ook in
  Utrecht, Heerlen en Den Haag zijn behaald, en op welke manier kan dit gerealiseerd worden?
 4. Welke concrete maatregelen overweegt het college te nemen om de eventuele obstakels en
  uitdagingen die zijn geïdentificeerd in het onderzoek, zoals personeelstekorten en -wisselingen,
  aan te pakken?
 5. Is het college van plan om samen te werken met andere gemeenten die positieve resultaten hebben
  aangetoond in het opzetten van familiescholen, zoals Heerlen, Utrecht en Den Haag, om
  ervaringen en best practices uit te wisselen?

Toelichting

Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van een recent gepubliceerd onderzoek waarin de positieve resultaten van familiescholen in Amsterdam worden geëvalueerd. In het kader van de uitdagingen zoals geformuleerd in het rapport ‘De sociale staat van Almere’, blijkt dat een andere aanpak nodig kan zijn om de voortdurende problematiek in Almere aan te pakken. Ook blijkt uit contact met de ASG dat er vanuit de brede scholen en de IKC’s onderzocht wordt of deze manier van werken betekenisvol kan zijn voor een integraal aanbod op scholen. Het lijkt Leefbaar Almere goed om te onderzoeken welke implicaties de resultaten van het bijgevoegde onderzoek op het gebied van een integrale aanpak kunnen hebben voor ons beleid en onze gemeente.

¹ https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/persvoorlichting/2024/afs-eindrapport_def_april2024.pdf
² Amsterdamse Familie School verbetert welbevinden en leefwereld leerlingen – Universiteit van Amsterdam
(uva.nl)

Ondertekening en naam

Jordy Hulzebos (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.