Schriftelijke Vragen

Lerarentekort nieuw schooljaar

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Hoe kijkt het college terug op het Noodplan Lerarentekort Almere dat in 2020 van start is gegaan en tot 31 augustus van dit jaar duurt? Wordt het plan geëvalueerd?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen de besteding van de investering van zes miljoen euro uit dat plan dat voor dit jaar/2024 stond gereserveerd?
  3. De uitvoering van het Noodplan gaat zoals het college eerder in een brief aan onze raad heeft gemeld over in een Regionale Aanpak Lerarentekort en de tekorten komen ook aan bod in de Lokale Educatieve Agenda. Wat gaat het college in 2025 doen in de strijd tegen het leraren- en schoolleiders tekort in onze stad en wat merken de Almeerse scholen van de regionale aanpak en de ontwikkeling van de onderwijsregio waar Almere dan onder zou vallen?
  4. Is het college het met de fractie van Leefbaar Almere eens dat tijdens en na een Noodplan waarin de uitdagingen groter en oplossingen vinden moeilijker is geworden er sprake is van een heus onderwijsprobleem in Almere en dat er meer moet gebeuren dan dat er staat in de Lokale Educatieve Agenda, de Regionale Aanpak Lerarentekort en het Addendum bij het Convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5: Almere? En vindt het college ook dat we met een lokaal maatschappelijk probleem te maken hebben en dat er meer maatwerk moet komen?
  5. Het Addendum bij het Convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5: Almere loopt tot 31 december 2025. Vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en kan deze met onze gemeenteraad worden gedeeld?
  6. Wordt er in Almere regie gevoerd op de tekorten? Zo ja, wie of welke instelling staat daar voor aan de lat en zo nee, waarom niet?
  7. Kan het college iets extra’s doen voor de leerlingen en het personeel om de tekorten op zijn minst
    iets dragelijker te maken en waar denkt het college dan aan?

Toelichting

De zomervakantie in het onderwijs nadert met rasse schreden. Onze leraren en schoolleiders kunnen na een vol en druk lesprogramma gaan genieten van hun welverdiende vakantie. Toch gaan docenten, directeuren, ouders, leerlingen en andere betrokkenen in het onderwijs ook met een ongerust gevoel op vakantie. Het lerarentekort en het ontbreken van leidinggevenden in het onderwijs zorgt daar helaas voor. Leefbaar Almere maakt zich voor deze grote groep Almeerders die te maken hebben met het onderwijs, werkzaam zijn in of kinderen hebben die onderwijs volgen in onze stad grote zorgen.

Document: Addendum bij het Convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5: Almere: pdf (overheid.nl)

Ondertekening en naam

Jordy Hulzebos (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen