Recentelijk heeft de Commissie Welstand en Erfgoed Almere geadviseerd om De Voetnoot aan te wijzen als gemeentelijk monument, een besluit dat de unieke rol van dit gebouw in onze stadsgemeenschap onderstreept. Dit advies komt voort uit uitgebreid onderzoek en publieke raadpleging, wat de diepe verbondenheid van De Voetnoot met de inwoners van Almere bevestigt.

Bekijk het advies

De Voetnoot in Almere is meer dan een gebouw; het is een symbool van onze stedelijke en culturele ontwikkeling. Leefbaar Almere pleit voor het behoud van dit unieke erfgoed, dat staat voor onze gezamenlijke groei en identiteit.

In de loop der jaren hebben we in Almere waardevolle culturele instellingen zien verdwijnen of onder druk zien staan. De teloorgang van Museum De Paviljoens en de uitdagingen van Vis à Vis zijn hier voorbeelden van. Deze gebeurtenissen benadrukken een zorgwekkende trend waarbij de behoeften van culturele instellingen en de stem van de burgers vaak genegeerd worden in stadsplanning. Het behoud van De Voetnoot biedt ons de kans om deze trend te doorbreken en een duidelijk signaal af te geven over het belang van culturele instellingen in onze stad.

Kunst en cultuur vormen het hart van onze gemeenschap en zijn essentieel voor het welzijn van onze stad. De Voetnoot, als centrum voor creatieve ondernemingen en zzp’ers, speelt een cruciale rol in de culturele dynamiek van Almere. Het behoud ervan is niet alleen een kwestie van erfgoedbehoud, maar ook een investering in de toekomst van onze gemeenschap.

De Voetnoot is een plaats waar inwoners van Almere samenkomen voor cultuur, leren en gemeenschapszin. Het behoud van dit gebouw is essentieel voor onze culturele identiteit en sociale cohesie. We roepen de gemeente op om De Voetnoot te beschermen als een belangrijk onderdeel van onze culturele infrastructuur.

Leefbaar Almere zet zich in voor het behoud van onze culturele geschiedenis en de bevordering van een levendige gemeenschap. Door De Voetnoot te behouden, zorgen we ervoor dat dit gebouw niet verwordt tot een voetnoot in onze stadsgeschiedenis.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen