We hebben het voorstel voor Pampus binnen en er valt ons direct iets op: waar is de autobrug in de plannen? 🤔

Zonder nu ruimte te reserveren, kunnen we straks fluiten naar zo’n brug (of tunnel). Daarom hebben wij het volgende amendement geschreven:

Onderwerp

Houd in de ontwerpfase al rekening met een IJmeer-verbinding voor alle vervoersvormen

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

(Aan) Beslispunt 5:

Toe te voegen:

e. bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan rekening te houden met een IJmeer-verbinding geschikt voor autoverkeer.

Toelichting

Het is belangrijk om in de ontwerpfase van Pampus naast een metroverbinding ook al rekening te houden met een IJmeer-verbinding geschikt voor autoverkeer, deze in te tekenen en hier ruimte voor te reserveren.

Door nu al een weg over het IJmeer te plannen die ook voor auto’s geschikt is, zorgen we ervoor dat Pampus klaar is voor de toekomst. Deze weg maakt het niet alleen makkelijker om van en naar Almere te reizen, maar het helpt ook de stad aantrekkelijker te maken voor bedrijven en biedt ondersteuning voor allerlei soorten toekomstige vormen van vervoer, zoals zelfrijdende elektrische bussen of auto’s.

Een extra voordeel van deze weg is dat het vervoer van goederen makkelijker wordt, wat goed is voor de bedrijven in het gebied. Door nu al plek te maken voor deze weg en open te staan voor aanpassingen houden we rekening met huidige en veranderende behoeften van mensen en transport.

Steller

Jeroen Dobber (Leefbaar Almere)

Ondertekening en naam

Elian van Nunen (Leefbaar Almere)

 

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen