Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt: Raadsvoorstel ‘Ontwikkelvisie 2040 Natuurkrachtig Hart van de Stad‘(24056)

Motie

Vasthouden aan het groene principe en een globaal uitvoeringsplan

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • een ontwikkelvisie voor ons ligt waaraan door veel partijen, ook vanuit de stad, hard is gewerkt;
  • deze ontwikkelvisie een prima startpunt is voor de verdere ontwikkeling van het hart van de stad;
  • er in deze visie niet onderzocht is wat de kosten zijn en de gemeente voor een grote bezuinigingsoperatie staat de komende jaren,

van oordeel dat:

  • deze visie meer verdient dan simpel weg in een stoffig laatje te verdwijnen vanwege de huidige financiële beperkingen;
  • Keulen en Aken ook niet op één dag gebouwd zijn en deze visie tot minimaal 2040 loopt,

draagt het college op:

  • om een globaal uitvoeringsplan met bijbehorende kostenraming op te stellen;
  • (tussentijdse) plannen waar externe financiering voor beschikbaar is of komt, verder uit te werken en voor te leggen aan de raad;
  • hanteren van het basisprincipe: uit gaan van wat er al is en daar groen aan toevoegen, en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marcel Bakker (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen