Nieuw voorstel College: Leidraad Schone Leefomgeving

Het College van B&W heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe “Leidraad Schone Leefomgeving”. Deze leidraad beschrijft hoe de gemeente de komende jaren wil werken aan een schonere openbare ruimte in Almere. Het voorstel zal binnenkort worden besproken in de gemeenteraad.

Belangrijkste punten uit het voorstel:

  1. Intensievere aanpak zwerfafval en afvaldumpingen Het College wil extra inzetten op het voorkomen en opruimen van zwerfafval en illegale afvaldumpingen. Er komt een gerichte aanpak voor zowel bestaande wijken als nieuwbouwgebieden. Ook wordt onderzocht hoe gedragsverandering en voorlichting kunnen bijdragen.
  2. Beheer gericht op beleving De gemeente wil overstappen van beheer op basis van technische normen naar beheer dat meer uitgaat van hoe inwoners de openbare ruimte beleven en ervaren. Hiervoor wordt samengewerkt met andere gemeenten en kennisinstellingen.
  3. Nieuwe richtlijn voor prullenbakken Er komt een beleidsrichtlijn voor het plaatsen van prullenbakken in de openbare ruimte. Dit moet zorgen voor meer structuur en logica bij het plaatsen van bakken in nieuwe en bestaande gebieden.

Achtergrond van het voorstel:

  • Uit een stadsconsultatie blijkt dat Almeerders de stad als schoon ervaren als er geen zwerfafval ligt.
  • Inwoners voelen zich medeverantwoordelijk voor een schone omgeving, maar verwachten ook inzet van de gemeente.
  • Er zijn verschillen tussen stadsdelen in wensen en behoeften rond een schone leefomgeving.

Financiering: De totale jaarlijkse kosten voor schoonwerkzaamheden bedragen circa 5,7 miljoen euro. Dit wordt grotendeels gefinancierd uit algemene middelen en de afvalstoffenheffing. Voor de nieuwe speerpunten worden geen extra kosten begroot.

Vervolgproces: Het voorstel zal binnenkort worden besproken in de gemeenteraad. Als de raad instemt, zal de nieuwe leidraad de basis vormen voor het gemeentelijke beleid rond een schone leefomgeving de komende jaren. De voortgang zal tweejaarlijks worden geƫvalueerd.

Leefbaar Almere zal het voorstel zorgvuldig bestuderen en bespreken in de fractie ter voorbereiding op het raadsdebat.

Het Raadsvoorstel

Leidraad Schone Leefomgeving

Het Onderzoeksrapport

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeƫn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen