Schriftelijke Vragen

Parkeren in Haven?

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Heeft het college plannen om betaald parkeren in te voeren in Almere Haven en/of houdt het college
    rekening met de mogelijkheid hiertoe naar de toekomst?
  2. Is er vanuit de gemeente bemoeienis geweest met deze enquête en de vraagstelling?
  3. Waarom is in de enquête een vraag opgenomen of bewoners openstaan voor betaald parkeren?
  4. Namens wie is de enquête uitgevoerd?
  5. Welke waarde hecht het college aan de uitkomsten van deze enquête en wat gebeurt er met deze
    uitkomsten?

Toelichting

1Almere.nl brengt op 26 januari een bericht naar buiten dat er in een enquête onder bewoners van Almere Haven wordt gehouden waarin gevraagd wordt naar de mogelijkheid van het invoeren van betaald parkeren in Almere Haven. Leefbaar Almere is van mening dat dit de dood in de pot is voor het centrum van dit stadsdeel en start de discussie hierover met deze schriftelijke vragen aan het college.

https://www.1almere.nl/2023/01/26/mogelijk-betaald-parkeren-almere-haven/

Ondertekening en naam

Marco de Kat, Leefbaar Almere

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen