Schriftelijke Vragen

Prullenbakken in openbare ruimte

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Deelt het college onze constatering dat het lastig is een lijn/beleid te ontdekken in de aanwezige prullenbakken in de openbare ruimte? En daarmee de vraag of de gemeente Almere wel een prullenbakbeleid in de openbare ruimte hanteert?
  2. Hoe kijkt u aan tegen het principe dat gebruikers van de openbare ruimte eigen veroorzaakt afval mee naar elders zouden moeten nemen en niet in de openbare ruimte zouden moeten achterlaten?
  3. Bent u het met ons eens dat voldoende prullenbakken kunnen bijdragen aan dit principe en daarmee aan een schone openbare ruimte? Zo ja, waarom staan er op sommige plekken wel prullenbakken in de openbare ruimte en op sommige plekken niet?
  4. Wat zijn de criteria in het prullenbakkenbeleid om wel of niet tot plaatsing van een prullenbak in de openbare ruimte over te gaan en als er geen beleid is, wat zijn dan de criteria om wel niet te plaatsen?
  5. Bent u het met de fractie van Leefbaar Almere eens dat er op plekken waar Almeerders graag in de openbare ruimte vertoeven om te bewegen, te ontmoeten of simpel te zijn de aanwezigheid van prullenbakken zouden kunnen bijdragen aan een prettiger verblijf? Zo ja, wat kunt u doen om op dergelijke plekken te zorgen dat er voldoende prullenbakken zijn?

Toelichting

Het is de fractie van Leefbaar Almere opgevallen dat er op behoorlijk wat plekken in onze stad waar Almeerders elkaar ontmoeten, sporten, bewegen of gewoon ontspannen op een bankje zitten geen prullenbakken aanwezig zijn. Wij zijn het uiteraard eens met dat inwoners en bezoekers een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het opruimen van eigen afval. We hebben geprobeerd om een lijn/beleid in de plaatsing van de aanwezige prullenbakken te ontdekken en in die poging zijn we niet geslaagd. We hopen dat de antwoorden ons duidelijkheid verschaffen en dat we kunnen uitleggen waarom er bij bijvoorbeeld de Homerusmarkt in Poort en de bankjes bij het Rondje Weerwater nauwelijks of geen prullenbakken staan en er onlangs op het Almeerderstrand juist wel prullenbakken zijn geplaatst.

Ondertekening en naam

Marcel Bakker, Leefbaar Almere

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen