De gemeente Almere heeft de Raadsrapportage Jeugdzorg voor de eerste twee kwartalen van 2023 gepubliceerd. Dit document biedt een gedetailleerd overzicht van de jeugdzorg in onze stad, en reflecteert op de voortgang van lopende projecten, financiële overzichten en de impact op de gemeenschap.

In 2015 werd jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Sindsdien heeft de gemeente Almere, in samenwerking met buurgemeenten, professionals, hulpaanbieders en cliënten, strategieën en beleid ontwikkeld om deze wettelijke taak zo goed mogelijk uit te voeren. De focus ligt op het gezond, veilig en zo thuis mogelijk laten opgroeien van onze kinderen en jongeren.

De rapportage is opgesteld om de raad, en bij uitbreiding de gemeenschap, een beter overzicht te bieden van de jeugdzorg in Almere. Dit omvat de huidige stand van zaken, uitdagingen en de stappen die worden ondernomen om continue verbeteringen te realiseren.

In deze rapportage worden onder andere de lopende projecten en pilots, het gebruik van jeugdzorg, wachttijden en financiële overzichten besproken. Bovendien biedt het document een demografisch overzicht en bespreekt het belangrijke thema’s zoals werk, inkomen, financiën, onderwijs, sport en cultuur, gezondheid en welzijn, en openbare orde en veiligheid in relatie tot jeugdhulp in Almere.

We nodigen alle Almeerders uit om de Raadsrapportage Jeugdzorg Q1 & Q2 2023 te bekijken en zich te informeren over de inspanningen van de gemeente op het gebied van jeugdzorg. De rapportage is hier te vinden.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.