Agendavoorstel Raad

Indiener voorstel

Marcel Bakker (Leefbaar Almere)
Lesley van Hilten (VVD)

Onderwerp

Doeltreffend sportbeleid: Stop misbruik van openbare sportfaciliteiten

Aanleiding / Toelichting

Vandalisme op de openbare sportvelden in Almere is een voortdurend probleem dat niet langer genegeerd kan worden. Bewijs van wangedrag begint zich op te stapelen, waardoor het duidelijk wordt dat er dringend actie moet worden ondernomen. Zaken als barbecuefeestjes, drank en drugsgebruik en vandalisme is onacceptabel wangebruik waarvoor deze faciliteiten niet bedoeld zijn. De gemeente Almere heeft altijd de visie gehad dat het openbaar gebruik van de gemeentelijke sportvelden van groot belang is, maar lijkt te weinig te doen om deze waardevolle voorzieningen te beschermen en de regels te handhaven.

Een belangrijk aspect van het probleem zit in het accommodatiebeleid dat voortvloeit uit de visie van de gemeente Almere, namelijk dat iedereen gedurende de hele dag gebruik moet kunnen maken van de sportfaciliteiten. Dit betekent dat naast sportverenigingen met een gebruikersovereenkomst ook inwoners, commerciële sportaanbieders, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners toegang hebben tot deze velden. Op zichzelf is dit een heel mooi uitgangspunt maar in den beginselen is het oneerlijk als er slechts enkele gebruikers opdraaien voor de kosten van schade aan de door de vereniging beschikbaar gestelde apparatuur zoals onder andere: doelen, veldbanken en dug-outs. Deze verenigingen met dure gebruikersovereenkomsten stationeren deze apparatuur zodat zij hun trainingen, wedstrijden en toernooien kunnen faciliteren. Waarom delen andere commerciële gebruikers van deze velden niet de kosten van deze apparatuur? Daarnaast ondervinden deze contractuele aanbieders van sport ook hinder door vervuiling door wangebruik en worden zij geconfronteerd met afval zoals glasscherven en drugsafval op en rondom de velden.

De visie dat iedereen gebruik moet kunnen maken van deze velden is een goed uitgangspunt maar laat dit zich dan beperken voor uitsluitend sportgebruik. Op dit moment zijn er onvoldoende kaders waarbinnen gehandhaafd kan worden, ook moeten er goede afspraken gemaakt worden voor het gebruik door commerciële instellingen die nu niet meebetalen aan het onderhoudt van deze velden op het gebied van schade door wangebruik. Almere wil sportstad zijn en zorgt met haar visie en beleid voor een optimale gebruiksmogelijkheden van haar openbare voorzieningen maar zorg dragen betekent ook beschermen.

Almere, Sportstad vol betekenis
Sportvisie Almere

Doel bespreking

Het probleem van vandalisme op de openbare sportvelden in Almere vereist dringende actie. Om concrete oplossingen te vinden, hebben we de volgende aandachtpunten geformuleerd waar wij graag de reactie van de raad en het college zien:

  • Bescherming van de sportfaciliteiten: We moeten maatregelen nemen om de sportfaciliteiten te beschermen tegen wangedrag. Dit omvat het installeren van bijvoorbeeld: beveiligingscamera’s, het verbeteren van de verlichting, het plaatsen van hekwerk en het versterken van het toezicht op de velden.
  • Gehandhaafde kaders voor gebruik: Momenteel ontbreken duidelijke kaders voor het gebruik van de sportvelden. We stellen voor om strikte regels op te stellen en deze actief te handhaven. Dit omvat het definiëren van specifieke tijden waarop de velden open zijn voor publiek gebruik en het implementeren van een reserveringssysteem voor commerciële instellingen.
  • Eerlijke kostenverdeling: Het is oneerlijk dat alleen sportverenigingen met gebruikersovereenkomsten opdraaien voor de kosten van schade aan de faciliteiten die zij ter beschikking stellen. We moeten ervoor zorgen dat andere commerciële gebruikers van de velden ook bijdragen aan de kosten van deze apparatuur. Dit kan worden bereikt door het invoeren van een registratiesysteem van bedrijven, verenigingen en organisaties en/of vergoedingsmechanisme voor schade door wangedrag. Daarnaast is er een wildgroei aan commerciële ondernemers die openbare velden gebruiken terwijl anderen dure overeenkomsten hebben gesloten met de gemeente, dit is in beginsel oneerlijk.
  • Samenwerking met belanghebbenden: We moeten nauw samenwerken met sportverenigingen, commerciële instellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners om het probleem aan te pakken. Door regelmatig overleg en het delen van verantwoordelijkheden kunnen we gezamenlijk werken aan het behoud van de sportvoorzieningen en het verminderen van overlast en schade.

Met dit voorstel streven we ernaar om Almere als sportstad te laten floreren, waarbij we zorgen voor optimale gebruiksmogelijkheden van onze openbare sportvelden. Door de implementatie van deze concrete maatregelen kunnen we het vandalisme verminderen, een veilige en plezierige omgeving creëren voor alle gebruikers en hopen we de sportverenigingen beter te faciliteren.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.