De PvdA heeft het idee om in Overgooi sociale woningbouw te realiseren. Dit lijkt misschien een goede oplossing voor de woningnood. Leefbaar Almere ziet dit anders en dat heeft te maken met het voorzieningen niveau in Overgooi en Almere Haven.

Het belangrijkste punt is dat sociale woningen moeten worden gebouwd op plekken waar al voldoende voorzieningen zijn, zoals scholen, winkels, huisartsen en goede openbaarvervoerverbindingen. In Overgooi ontbreken deze voorzieningen grotendeels, waardoor het een ongeschikte locatie is voor nieuwe sociale woningbouw. Bovendien zal dit extra druk leggen op Almere Haven, waar de druk op de voorzieningen al erg hoog is en momenteel voor problemen zorgt.

Betaalbare woningen zijn een van de speerpunten van Leefbaar Almere, maar verstandig groeien is dat ook. Woningen bouwen op een locatie zonder de benodigde voorzieningen brengt meer problemen dan oplossingen met zich mee. Mensen hebben niet alleen een dak boven hun hoofd nodig, maar ook toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en vervoer. Dit is essentieel voor een goede kwaliteit van leven.

Investeren in de bestaande stad is belangrijk, zoals ook blijkt uit het rapport over de sociale staat van Almere. Het voorzieningenniveau moet op peil zijn om een sterke stad te bouwen met een gezond weefsel.

We willen dat Almere een stad is waar iedereen prettig kan wonen. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen, zoals sociale woningbouw, op de juiste plekken moeten plaatsvinden. Plekken waar bewoners niet alleen een huis hebben, maar ook echt thuis kunnen zijn, met alle benodigde voorzieningen binnen handbereik.

Een voorbeeld van waar we wel sociale huur moeten bouwen is het centrum:

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen