Leefbaar Almere

Leefbaar Almere

Stem voor Almeerders

Almere

Almere is in bijna 50 jaar gegroeid van niks tot ruim 223.000 inwoners. Samen zijn we groot geworden. De stad werd groener, en er kwamen busbanen en gescheiden fietspaden. Wat zijn we trots op onze stad.

We zorgden voor woningen, stimuleerden kleine bedrijvigheid en zorgden voor passende zorg. We stonden samen voor uitdagingen en overwonnen tegenslagen. Dit toonde onze veerkracht.

Nu we blijven groeien, willen we deze kwaliteiten behouden. Want dat is het DNA van Almere. Het is ook het DNA van Leefbaar Almere.

Groot – Groen – Veilig – Bijzonder – Trots – Wonen – Werken – Zorg – Levendig – Gezellig – Strijdbaar – Veerkracht – Groei

Het DNA van Leefbaar Almere

Wat speelt er in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Gewoon groen

​Het klimaat verandert. Hier zijn wij ons allemaal van bewust. Iedere stap om te verduurzamen helpt. Dit gaat tenslotte over onze toekomst. Steeds meer mensen zijn bereid hier stappen in te ondernemen. Maar je kunt je geld maar één keer uitgeven. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Sterker nog, het liefst moet het geld opleveren of meer woongenot. Leefbaar Almere staat voor een klimaatbeleid met visie en vooral: met praktische plannen, waarmee we het klimaat en onszelf helpen.

Elian kan helemaal losgaan over duurzaamheid en energie. Van oorsprong Brabantse, spreekt groen altijd uit met een zachte G, maar wel met een hoofdletter G! Afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit en zelfbouwend in Oosterwold begrijpt zij de natuur als geen ander. Van wormen tot wolken en daaronder -en boven. Daarnaast weet Elian hoe we in Almere van het gas afkunnen zonder dat het bewoners veel geld kost.

Elian van Nunen
Fractievoorzitter / Raadslid

 • Openbare ruimte
 • Economie
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Klimaat en milieu

Ga lekker je gang, maar houd rekening met een ander.

Leefbaar Almere is de partij die vooruitgang voor de stad wil, maar ook begrijpt dat alles niet perfect is. Wij zoeken naar vernieuwing, maar willen ook rekening houden met anderen. Ons motto is dan ook: ga lekker je gang, maar houd rekening met een ander.

Leefbaar Almere wil een stad met gedegen financiën, gevarieerde woningbouw, goede zorg, met de stad meegroeiende voorzieningen, levendige kunst en cultuur en een gemeentelijke overheid die begrijpelijke taal spreekt en dicht bij de Almeerders wil staan.

Marco, Altijd bezig met de groei van de stad en dan vooral wonen. Zoekt nooit de makkelijke weg en heeft een hekel aan zesjes-cultuur en in hokjes denken. Vindt daarbij experimenten geen doel op zich maar alleen goed als het bijdraagt aan een mooiere stad of het persoonlijk geluk van mensen. Is tevreden als zo veel mogelijk mensen in Almere naar wens kunnen wonen.

Marco de Kat
Functie elders

 • Wonen

 • Dienstverlening en samenwerking met de stad

 • Economie
 • Ontwikkeling stad

 • Kunst en cultuur
 • Bedrijfsvoering en financiën, overhead en bedrijfsvoering

 • Financiën

Gedegen Financiën​

We gaan voor financiële hygiëne: jaarlijks terugkerende uitgaven moeten gedekt worden door structurele (vaste) inkomsten. Geld dat over is gebruik je voor incidentele en eenmalige uitgaven. Gevolg is dat je scherpe politieke keuzes gaat maken. Zo is Almere nu gewend om financiële gaten te dichten met grondverkopen. Dat vinden we geen goede zaak. Veiligheid, Als gemeenteraad bemoeien wij ons vooral met veiligheidszaken waar wij als raad direct invloed op hebben. We gaan dus niet de politieke bühne op om de politie uit te leggen hoe zij de zware criminaliteit moet aanpakken. Samen met Almeerders kijken wij naar zaken als goede straatverlichting, of mensen zich veilig voelen in hun woonomgeving en wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Goede ideeën uit de buurt nemen wij serieus. Die moeten snel worden uitgevoerd en niet in de ambtelijke molen blijven steken.

Marcel Bakker is al heel lang betrokken bij Leefbaar en kan ongeveer alle onderwerpen aan. Nooit breedsprakig, maar altijd gefocust op de kern van het probleem, of liever: van de oplossing. Vooral erg alert op zaken in de buurt.

Marcel Bakker
Raadslid

 • Openbare ruimte

 • Veiligheid en handhaving
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Bedrijfsvoering en financiën, overhead en bedrijfsvoering

 • Financiën

Kwalitatieve en Toegankelijke Zorg Door Middel Van Concrete Normen En Waarden

​Dat klinkt heel simpel en zo zou het ook moeten zijn. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Dat ligt niet aan bedoelingen, want die zijn goed. Het komt vooral door de enorme omvang van de zorg, die daardoor moeilijk beheersbaar is. Hoe kan niet alleen de best mogelijke zorg worden verleend, maar ook nog op de meest efficiënte manier? En in het verlengde daarvan: hoe kunnen de kosten van de zorg in de hand worden gehouden zonder een concessie te doen op de kwaliteit?

Om zorg voor iedereen toegankelijk te houden heeft de gemeente Almere in de afgelopen jaren stappen gezet om meer greep op de (kosten van de) zorg te krijgen. Belangrijk daarbij is dat met zorginstellingen heldere, controleerbare en afdwingbare afspraken worden gemaakt. Opdat inwoners niet worden geconfronteerd met uit het niets opduikende wachtlijsten, omdat een zorginstelling het afgesproken budget voortijdig heeft uitgegeven. Die lijn moet met kracht worden voortgezet. Centraal daarbij staat het bestrijden van het monster van de bureaucratie dat, niet alleen in de zorg, processen vertraagt, oplossingen bemoeilijkt en mensen frustreert. Leefbaar Almere komt niet met een gemakkelijke oplossing voor die problemen, want zo’n oplossing bestaat niet. In samenwerking met verschillende professionals werken we aan nieuw beleid waarin concrete doelen worden geformuleerd en gemonitord. Hierdoor krijgen we meer grip op de zorg en op de kwaliteit van de zorg, alsook de mogelijkheden om die zorg toegankelijk te houden.

Jordy Hulzebos
Raadslid

 • Jeugdzorg

 • WMO en sociale voorzieningen

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Integratie

 • Dienstverlening en samenwerking met de stad
 • Inclusie en diversiteit

 • Dierenwelzijn

Groei voor Almeerders​

Almere is bedacht om de woningnood in gemeenten op het oude land te verlichten. Almere is een grote stad met een duidelijke identiteit, met typisch Almeerse kenmerken en een eigen cultuur. In de relatief korte tijd van ons bestaan als stad, heeft het Almeerse DNA zich ontwikkeld. Het kenmerkt zich door trefwoorden als eigenzinnig, zelfbewust, pioniersgeest, de wil om problemen zelf op te lossen en liefde voor groen, water en ruimte.

Jeroen is opgeleid in stedelijke ontwikkeling en combineert die kennis graag met duurzaamheid, maar ook met kunst en cultuur. Is zeer bezig met nieuwe ontwikkelingen.

 

Jeroen Dobber
Fractie Assistent

 • Wonen

 • Ontwikkeling stad

Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Kunst en cultuur

 • Financien
 • Organisatie
  • HRM
  • Digitalisering/ICT
  • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Kunst en cultuur
 • Programmalijn Almere 2.0: Cultuur, toerisme en sport

Kees Ahles
Wethouder

 • Op de website van Omroep Flevoland is een artikel verschenen over Marco de Kat van Leefbaar Almere, die onlangs het fractievoorzitterschap heeft overgedragen aan Elian van Nunen. Marco, die sinds 2005 actief is voor de partij, zal niet opnieuw verkiesbaar zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Lees het hele verhaal op Omroep Flevoland.

 •   In deze korte video neemt fractievoorzitter Elian van Nunen van Leefbaar Almere ons mee door hun visie en zorgen omtrent de programmabegroting voor 2024 tijdens de Algemene Beschouwingen. Ze benadrukt het belang van een sterke financiële buffer, de aandacht voor jeugdhulp, groenbeheer, en de urgente noodzaak voor helderheid in de energietransitie en het openbaar […]

 • Op 1 november begint een nieuw hoofdstuk voor Leefbaar Almere, met Elian van Nunen aan het roer als onze nieuwe fractievoorzitter. Ze neemt de belangrijke taak over van Marco de Kat, wiens toewijding en inzet voor de partij wij diep waarderen. Marco, bedankt voor alles wat je hebt gedaan; jouw inspanningen hebben de weg geëffend […]

 • De sportvelden van Almere worden al langer geteisterd door vandalisme. Ook laten sommige gebruikers van de sportvelden veel afval achter. Dit moet stoppen. Na gesprekken te hebben gevoerd met sportverenigingen in Almere, hebben wij een beeld gekregen dat ons heeft aangezet om aanpassingen voor te stellen in de sportvisie en het accommodatiebeleid. Bovendien zijn wij […]

 • De fractie van Leefbaar Almere hield vrijdagmiddag hun eerste van een  reeks buurtbijeenkomsten . De raadsleden gaan de stad in en gaan gesprekken aan. In café Den Enghel aan de Zadelmakerstraat in het centrum van Stad ging het met een vertegenwoordiger van het PAC, Platform Almere Centrum, onder meer over verkeer in het stadshart, de […]

 • Wat speelt er in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

 • Als vertegenwoordigers van onze stad is het super belangrijk dat we dicht bij onze inwoners staan en daarom trekken wij de wijken in om u regelmatig persoonlijk te ontmoeten. Luisteren naar wat de Almeerders te zeggen hebben is een belangrijk onderdeel van de democratie. Iedere Almeerder moet de gelegenheid hebben om zijn of haar stem […]

 • Het gesprek komt er en er zal taart zijn. Tijdens het actualiteitenhalfuurtje donderdagavond op de Politieke Markt had Leefbaar Almere vragen gesteld over een onduidelijkheid in de aan aankoop van extra grond bij een tuin. Bewoners van de Stripheldenbuurt voelden zich benadeeld om zij meer zouden moeten betalen voor een stukje extra tuin dan de […]

 • Maak ook plannen om het nieuwe stadsdeel Pampus te bouwen volgens de Almeerse principes. Dat is donderdagavond in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit politieke jaar door een ruime meerderheid besloten. De motie die daartoe opriep werd ingediend door Leefbaar Almere, VVD, PvdA en PVV. De gemeenteraad heeft daarmee overduidelijk uitgesproken dat er ook nagedacht moet worden […]

 • Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond tegen een motie van Leefbaar Almere gestemd om de hanging baskets met bloemen terug te hangen in een deel van ‘oude centrum’. Het Platform Almere Centrum (PAC) had een petitie ingediend waarin bewoners van de omgeving rond het Deventerpad en Olstgracht vroegen of de bakken met bloemen […]

 • We willen geen centrum dat alleen bestaat uit strakke hoge torens en grote winkels. We willen een plek waar mensen ook voor andere doeleinden terecht kunnen, die een versterkende werking op het centrum hebben. Neem bijvoorbeeld de vele ouders die wekelijks hun kinderen naar verschillende activiteiten in het centrum brengen. Dit kunnen muzieklessen zijn, maar […]

 • Een bericht over het vandalisme op de voetbalvelden in Almere Haven! Na onze schriftelijke vragen aan het college zijn we persoonlijk naar FC Almere gegaan om de schade te bespreken. Tijdens ons bezoek spraken we met Jeffrey Halsema en Remco Fens, die al geruime tijd te maken hebben met problemen veroorzaakt door gebruikers van het […]

 • Beste Almeerders, Onlangs is het minibos in het Vliegerpark afgebrand. Mario Kramer, de initiatiefnemer van dit ‘Tiny Forest’, en een groep van twintig vrijwilligers hebben hard gewerkt om dit bos te beheren en bij te dragen aan de biodiversiteit in onze stad. Helaas is dit werk nu verloren gegaan. In reactie hierop heeft Leefbaar Almere […]

 • Er gaan plannen rond voor het bouwen van een grote legerbasis in Zeewolde. Hoewel Almere officieel niet de macht heeft om dit te beslissen, vindt Leefbaar Almere het belangrijk om onze stem te laten horen. Wij zijn van mening dat de bouw van een dergelijke kazerne implicaties kan hebben voor onze stad, evenals voor de natuur en landbouw in de regio

  — Elian van Nunen, Raadslid Leefbaar Almere

 • Leefbaar Almere en de PVV hebben het initiatief genomen om een verdiepende vergadering op Pampus te organiseren tijdens de Politieke Markt. Hierbij hebben vijf specialisten hun visie gegeven op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Almere Pampus, gelegen aan het Markermeer. De partijen benadrukken het belang van een groene, duurzame en sociaal verbonden woonwijk. Almeerse […]

 • Woensdag 8 februari 2023 was er het eerste Almeerse warmtecafé. Georganiseerd door een groep betrokken bewoners met hulp van een beetje subsidie van de gemeente. Als woordvoerder energietransitie ging ik, Elian van Nunen, natuurlijk  een kijkje nemen. In Corosia in Almere Haven. Bij het openingswoord werd al duidelijk dat de meeste van de aanwezige Havenaren […]

 • Nog veel aanvullingen op actieplan armoede