Leefbaar Almere

Leefbaar Almere

Stem voor Almeerders

Ga lekker je gang, maar houd rekening met een ander.

Leefbaar Almere is de partij die vooruitgang voor de stad wil, maar ook begrijpt dat alles niet perfect is. Wij zoeken naar vernieuwing, maar willen ook rekening houden met anderen. Ons motto is dan ook: ga lekker je gang, maar houd rekening met een ander.

Leefbaar Almere wil een stad met gedegen financiën, gevarieerde woningbouw, goede zorg, met de stad meegroeiende voorzieningen, levendige kunst en cultuur en een gemeentelijke overheid die begrijpelijke taal spreekt en dicht bij de Almeerders wil staan.

Marco, Altijd bezig met de groei van de stad en dan vooral wonen. Zoekt nooit de makkelijke weg en heeft een hekel aan zesjes-cultuur en in hokjes denken. Vindt daarbij experimenten geen doel op zich maar alleen goed als het bijdraagt aan een mooiere stad of het persoonlijk geluk van mensen. Is tevreden als zo veel mogelijk mensen in Almere naar wens kunnen wonen.

Fractievoorzitter / Raadslid
Marco de Kat

 • Wonen

 • Dienstverlening en samenwerking met de stad

 • Economie
 • Ontwikkeling stad

 • Kunst en cultuur
 • Bedrijfsvoering en financiën, overhead en bedrijfsvoering

 • Financiën

Gewoon groen

​Het klimaat verandert. Hier zijn wij ons allemaal van bewust. Iedere stap om te verduurzamen helpt. Dit gaat tenslotte over onze toekomst. Steeds meer mensen zijn bereid hier stappen in te ondernemen. Maar je kunt je geld maar één keer uitgeven. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Sterker nog, het liefst moet het geld opleveren of meer woongenot. Leefbaar Almere staat voor een klimaatbeleid met visie en vooral: met praktische plannen, waarmee we het klimaat en onszelf helpen.

Elian kan helemaal losgaan over duurzaamheid en energie. Van oorsprong Brabantse, spreekt groen altijd uit met een zachte G, maar wel met een hoofdletter G! Afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit en zelfbouwend in Oosterwold begrijpt zij de natuur als geen ander. Van wormen tot wolken en daaronder -en boven. Daarnaast weet Elian hoe we in Almere van het gas afkunnen zonder dat het bewoners veel geld kost.

Raadslid
Elian van Nunen

 • Openbare ruimte
 • Economie
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Klimaat en milieu

Gedegen Financiën​

We gaan voor financiële hygiëne: jaarlijks terugkerende uitgaven moeten gedekt worden door structurele (vaste) inkomsten. Geld dat over is gebruik je voor incidentele en eenmalige uitgaven. Gevolg is dat je scherpe politieke keuzes gaat maken. Zo is Almere nu gewend om financiële gaten te dichten met grondverkopen. Dat vinden we geen goede zaak. Veiligheid, Als gemeenteraad bemoeien wij ons vooral met veiligheidszaken waar wij als raad direct invloed op hebben. We gaan dus niet de politieke bühne op om de politie uit te leggen hoe zij de zware criminaliteit moet aanpakken. Samen met Almeerders kijken wij naar zaken als goede straatverlichting, of mensen zich veilig voelen in hun woonomgeving en wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Goede ideeën uit de buurt nemen wij serieus. Die moeten snel worden uitgevoerd en niet in de ambtelijke molen blijven steken.

Marcel Bakker is al heel lang betrokken bij Leefbaar en kan ongeveer alle onderwerpen aan. Nooit breedsprakig, maar altijd gefocust op de kern van het probleem, of liever: van de oplossing. Vooral erg alert op zaken in de buurt.

Raadslid
Marcel Bakker

 • Openbare ruimte

 • Veiligheid en handhaving
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Bedrijfsvoering en financiën, overhead en bedrijfsvoering

 • Financiën

Goede zorg voor iedereen​

​Dat klinkt heel simpel en zo zou het ook moeten zijn. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Dat ligt niet aan bedoelingen, want die zijn goed. Het komt vooral door de enorme omvang van de zorg, die daardoor moeilijk beheersbaar is. Hoe kan niet alleen de best mogelijke zorg worden verleend, maar ook nog op de meest efficiënte manier? En in het verlengde daarvan: hoe kunnen de kosten van de zorg in de hand worden gehouden?

Om zorg voor iedereen toegankelijk te houden heeft de gemeente Almere in de afgelopen jaren stappen gezet om meer greep op de (kosten van de) zorg te krijgen. Belangrijk daarbij is dat met zorginstellingen heldere, controleerbare en afdwingbare afspraken worden gemaakt. Opdat inwoners niet worden geconfronteerd met uit het niets opduikende wachtlijsten, omdat een zorginstelling het afgesproken budget voortijdig heeft uitgegeven. Die lijn moet met kracht worden voortgezet. Centraal daarbij staat het bestrijden van het monster van de bureaucratie dat, niet alleen in de zorg, processen vertraagt, oplossingen bemoeilijkt en mensen frustreert. Leefbaar Almere komt niet met een gemakkelijke oplossing voor die problemen, want zo’n oplossing bestaat niet. Maar we kunnen wel doorgaan met het ingezette beleid en daar impulsen aan geven. Daarmee streven we naar het handhaven van zowel de kwaliteit van de zorg, alsook de mogelijkheden om die zorg te verlenen.

Fractie Assistent
Jordy Hulzebos

 • Jeugdzorg

 • WMO en sociale voorzieningen

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Integratie

 • Dienstverlening en samenwerking met de stad
 • Inclusie en diversiteit

 • Dierenwelzijn

Groei voor Almeerders​

Almere is bedacht om de woningnood in gemeenten op het oude land te verlichten. Almere is een grote stad met een duidelijke identiteit, met typisch Almeerse kenmerken en een eigen cultuur. In de relatief korte tijd van ons bestaan als stad, heeft het Almeerse DNA zich ontwikkeld. Het kenmerkt zich door trefwoorden als eigenzinnig, zelfbewust, pioniersgeest, de wil om problemen zelf op te lossen en liefde voor groen, water en ruimte.

Jeroen is opgeleid in stedelijke ontwikkeling en combineert die kennis graag met duurzaamheid, maar ook met kunst en cultuur. Is zeer bezig met nieuwe ontwikkelingen.

 

Fractie Assistent
Jeroen Dobber

 • Wonen

 • Ontwikkeling stad

Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Stadsreiniging, Kunst en cultuur

 • Financien
 • Organisatie
  • HRM
  • Digitalisering/ICT
  • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Stadsreiniging
 • Kunst en cultuur
 • Programmalijn Almere 2.0: Cultuur, toerisme en sport

Wethouder
Kees Ahles