De Amsterdamse Familie School verbind onderwijs met ondersteuning van gezinnen en maatschappelijke partners, met positieve resultaten voor het welzijn van leerlingen en ouderbetrokkenheid, zoals bevestigd door onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. Deze scholen fungeren als centra voor laagdrempelige hulp en activiteiten, waardoor de relatie tussen ouders en school verbetert.

Duidelijke successen zijn zichtbaar op gebieden zoals armoedebestrijding, taalachterstand en jeugdhulp. In het kader van het rapport “De sociale staat van Almere” maar ook de opgaven die we hebben op het gebied van onderwijs vraagt om integrale methodes.

Daarom hebben wij het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld, waarin wij aandacht vragen voor dit onderwerp en vraag naar de mogelijkheden om een vergelijkbare integrale aanpak in Almere te realiseren.

Het inzetten op een bredere implementatie van effectieve onderwijsmethoden is erg belangrijk om het welzijn van leerlingen en de betrokkenheid van ouders te verbeteren, niet alleen in Amsterdam maar ook elders in het land.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.