In Nederland volgen zeker 1.150 kinderen die nieuwkomers zijn geen onderwijs vanwege lange wachtlijsten. Vooral in specifieke wijken van Almere horen we steeds vaker dat basisscholen overvol zijn door een tekort aan leraren en schoolleiders. Hierdoor moeten ouders noodgedwongen oplossingen zoeken die vaak ver van huis liggen, met alle obstakels die daarbij komen kijken. Dit vraagt om een gerichte aanpak op lokaal niveau.

Waar kinderen vroeger gewoon naar huis konden lopen voor een boterham tijdens de lunchpauze, is dat nu vaak niet meer mogelijk. Ouders moeten soms grote afstanden afleggen om hun kinderen naar school te brengen. Dit betekent meer reistijd, extra stress en minder tijd samen als gezin.

De vertrouwde omgeving waar kinderen veilig opgroeiden, lijkt steeds verder weg. Het vraagt veel van ouders om hun werk en gezinsleven aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Kinderen missen hierdoor niet alleen kostbare onderwijstijd, maar ook de stabiliteit van een vast schoolritme en de kans om vriendschappen te sluiten en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Ouders, kinderen en het onderwijs verdienen betere oplossingen. We moeten werken naar een situatie waarin elk kind een plek op een school in de buurt kan krijgen, zonder lange wachtlijsten en overvolle klassen.

Leefbaar Almere heeft hier ideeën bij en heeft schriftelijke vragen gesteld en zal aan de hand van de antwoorden met een agendering komen

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen