• De PvdA heeft het idee om in Overgooi sociale woningbouw te realiseren. Dit lijkt misschien een goede oplossing voor de woningnood. Leefbaar Almere ziet dit anders en dat heeft te maken met het voorzieningen niveau in Overgooi en Almere Haven. Het belangrijkste punt is dat sociale woningen moeten worden gebouwd op plekken waar al voldoende […]

  • Leefbaar Almere en de PVV hebben het initiatief genomen om een verdiepende vergadering op Pampus te organiseren tijdens de Politieke Markt. Hierbij hebben vijf specialisten hun visie gegeven op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Almere Pampus, gelegen aan het Markermeer. De partijen benadrukken het belang van een groene, duurzame en sociaal verbonden woonwijk. Almeerse […]

  • De berichtgeving over het faillissement van Panta Rhei was voor mij aanleiding om namens mijn fractie Leefbaar Almere een drietal vragen te stellen over de stand van zaken van de gemiddeld 60 Almeerse cliënten die nu haar ondersteuning dreigen kwijt te raken. Aan de hand van de hieronder geformuleerde vragen werd duidelijk dat het college […]