Op 7 maart 2024 heeft Leefbaar Almere in de raadsvergadering schriftelijke vragen gesteld over het sluiten van Gezondheidscentrum Oost

Gezondheidscentrum Oost per direct dicht: Bewoners voor een dichte deur

Vragen

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling te beantwoorden:

  1. Heeft de gemeente een rol in het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen en andere kwetsbare groepen de benodigde zorg kunnen blijven ontvangen? Zo ja, welke rol pakt de gemeente om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van zorg voor bewoners van de Meenten, Grienden en de Marken = behouden blijft, gezien de verhoogde druk op gezondheidscentrum De Haak?
  2. Patiënten maken zich zorgen over de fysieke bereikbaarheid van gezondheidscentrum De Haak, met name voor ouderen. Welke overwegingen zijn gemaakt bij het kiezen van deze locatie als alternatief, en zijn er plannen om de toegankelijkheid te verbeteren? Zo ja, welke plannen zijn dat?
  3. Zijn er mogelijkheden om de beslissing te herzien of alternatieve oplossingen te overwegen, gezien de uitingen van ontevredenheid van patiënten die juist aangeven dat het gebouw van gezondheidscentrum Oost onlangs is gerenoveerd en er goed uitziet? Zo ja, hoe wordt het belang van de patiënten hierin gewogen?

Ondertekening en naam

Jordy Hulzebos (Leefbaar Almere)

Onze conclusie na de raadsvergadering

Gezondheidscentrum Oost blijft gesloten

Het besluit om het gezondheidscentrum Oost in Almere Haven te sluiten is onomkeerbaar, zo liet het
college ons weten in antwoord op onze gestelde vragen. De groeiende druk op de zorgsector en het
aanhoudende tekort aan personeel vormen de kern van deze beslissing. Als reactie op de uitdagingen
heeft de zorggroep Almere ervoor gekozen om de huisartsenzorg te concentreren in het
gezondheidscentrum de Haak, met als doel beter bestand te zijn tegen onverwachte situaties.

Stijgende druk tot minimaal 2030

Leefbaar Almere begrijpt dat deze keuze geen eenvoudige is, maar wij laten het er niet bij zitten. Rapporten over telefonische wachttijden van meer dan 5 uur kunnen bij mensen met een dringende hulpvraag stressvolle situaties veroorzaken. Bovendien zal de vergrijzing van onze inwoners toenemen, met een piek tussen 2030 en 2040. Dit betekent dat de komende jaren de problemen alleen maar zullen verergeren. Het is nu cruciaal om actief na te denken over oplossingen die de druk op onze zorgsector kunnen verlichten of verhelpen.

Hoe nu verder?

Voor Leefbaar Almere heeft goede en toegankelijke zorg dichtbij huis de hoogste prioriteit en zal dit onderwerp daarom agenderen. Samen met het college, professionals en andere betrokken partijen, inclusief u als inwoner, moeten we het juiste gesprek voeren over hoe we vraagstukken zoals het personeelstekort in de zorg kunnen oplossen. Gericht op het tot stand komen van een langetermijnvisie en een strategisch plan, waarin de uitdagingen helder worden en duidelijk wordt wat er van ons als samenleving wordt verwacht om de situatie in goede banen te leiden.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen