Vorige week stelde de VVD en PVV voor om meetbare KPI’s in te voeren voor culturele instellingen, te beginnen bij poppodium De Meester, om de transparantie en verantwoording van subsidies te verbeteren.

We begrijpen het streven van VVD en PVV om de transparantie en verantwoording van subsidies te verbeteren. Transparantie is essentieel, maar het toevoegen van Key Performance Indicators (KPI’s) aan de afspraken met poppodium De Meester is een maatregel die voorbijgaat aan de kern van wat culturele instellingen zo waardevol maakt.

Een poppodium is geen bedrijf, en de waarde ervan kan niet volledig worden gevangen in cijfers. De Meester vervult een veel bredere rol dan alleen het organiseren van muziekoptredens. Het biedt een veilige plek voor jongeren, ondersteunt talentontwikkeling en draagt bij aan de sociale cohesie in onze stad. Hier ontdekken jongeren hun talenten en ontwikkelen zij hun zelfvertrouwen. Lokale artiesten krijgen de kans om op te treden en hun muziek te delen, wat bijdraagt aan hun groei en zichtbaarheid. Daarnaast is De Meester een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen, vriendschappen sluiten en een gevoel van gemeenschap ervaren.

Een te sterke focus op KPI’s kan leiden tot ongewenste neveneffecten. Het risico bestaat dat culturele instellingen zich gedwongen voelen om zich te richten op wat meetbaar is, zoals bezoekersaantallen en ticketinkomsten, ten koste van innovatieve en risicovolle programma’s die juist belangrijk zijn voor een dynamische cultuursector. Dit kan resulteren in een verschraling van het culturele aanbod en een verlies van de creatieve vrijheid die essentieel is voor kunst en cultuur.

Kunst en cultuur zijn immers geen producten die simpelweg te kwantificeren zijn. Hun waarde ligt in de ervaringen, emoties en inspiratie die ze bieden. De verhalen van de mensen die hun eerste optreden nooit zullen vergeten, de artiesten die hun carrière beginnen bij De Meester, en de vrijwilligers die betekenis vinden in hun werk, zijn onbetaalbaar en kunnen niet worden uitgedrukt in KPI’s.

Laten we vertrouwen op de professionaliteit en inzet van de mensen in de culturele sector. Erken dat de waarde van cultuur niet in cijfers is te vatten, maar in de harten van de mensen die ervan genieten. Het echte succes van een culturele instelling zoals De Meester moet worden gemeten aan de hand van de impact die het heeft op de gemeenschap en de levens die het verrijkt. Kunst en cultuur kunnen niet gereduceerd worden tot een spreadsheet, en dat moeten we koesteren en beschermen.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen