Motie

Maak laden uit meterkast mogelijk

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • het realiseren van openbare laadpalen tot gevolg heeft dat een openbare parkeerplaats alleen gereserveerd wordt voor het laden van elektrische auto’s, en hiermee het aantal algemene parkeerplaatsen afneemt, en dit probleem niet geldt bij laden uit de meterkast;
 • het laden aan een openbare laadpaal meestal duurder is dan laden vanuit de meterkast;
 • de bewoners van meerdere gemeentes in Nederland al een aanvraag kunnen doen voor het (laten) aanleggen van de mogelijkheid tot laden vanuit de meterkast via een openbare stoep;
 • er in Almere al op veel plekken laadkabels over de stoep heen liggen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen;
 • het verplichten tot laden bij een openbare laadpaal bewoners benadeelt die geen eigen parkeerplaats hebben, en hiermee inwoners die bijvoorbeeld in sociale woningbouw wonen benadeeld worden,

van oordeel dat:

 • laden met groene stroom vanuit eigen meterkast behulpzaam kan zijn bij netcongestie;
 • het verplichten tot laden bij een openbare laadpaal bewoners benadeelt die geen eigen parkeerplaats hebben, en hiermee inwoners die bijvoorbeeld in sociale woningbouw wonen benadeeld worden;
 • het geld voor de aanvraagkosten te kunnen vinden in de te verwachten opbrengsten van de aanvragen;
 • het aanvragen van laadtegels initieel in aantal beperkt moet zijn, vanwege de benodigde capaciteit, en het aanvragen hiervan zich moet richten op welwillende mensen, een APV aanpassing zal bij succes autonoom plaatsvinden op een moment dat deze wordt geüpdatet;
 • in een aanvraagprocedure meegenomen kan worden dat laadtegels op geen enkele wijze meer recht geven op een bepaalde openbare parkeerplek;
 • de raad wenst het inregelen van de aanvraagprocedure van het laden uit de meterkast te schenken aan de stad door het benodigde bedrag te halen uit het initiatievenbudget uit de raad

draagt het college op:

 • de mogelijkheid tot laden vanuit de meterkast voor Almere mogelijk te maken middels een vergunningsaanvraag aanvraagprocedure, initieel gemaximaliseerd tot 100 aanvragen;
 • de kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van de APV en inrichten van de aanvraagprocedure te bekostigen uit het initiatievenbudget van
 • de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanvragen, inclusief bemensing, dekkend te maken met de bijbehorende leges;
 • bij succes deze mogelijkheid stap voor stap zo breed mogelijk beschikbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Spencer Alberg (D66)
Elian van Nunen (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen