In de hofjes van het nieuwe woonproject New Brooklyn in Almere Poort zijn kleine speeltuintjes gebouwd. Maar er is iets vreemds aan de hand: er staat een hek omheen. Dit past totaal niet bij de inclusieve en toegankelijke sfeer van Almere. Wij vragen ons dan ook af: “Hoe is dit bedacht?”

Eerder deze week ontvingen wij een bericht van een trotse Almeerder, die net een woning heeft gehuurd in dit nieuwe deel van de stad. De bewoner, geboren en getogen in Almere, vertelt dat hij zijn kinderen dezelfde fijne jeugd wil geven die hij zelf heeft gehad. In het hofje achter zijn huis staat een speeltuintje met zitbanken, maar dwars door het midden van het hofje staat een groot stalen hek. De bewoner vroeg zich af: “Mag mijn kindje wel in dit speeltuintje spelen?”

Hoe kunnen we in een stad die toegankelijk moet zijn en waar verbinding tussen mensen centraal staat, toestaan dat er hekken geplaatst worden op gezamenlijke hofjes? De bewoner merkt op: “Wat eigenlijk een heel veilig hofje zou moeten zijn, creëert nu een situatie waarin mijn kinderen juist langs de drukke weg moeten lopen om buiten te spelen.”

De bewoner vroeg zich ook af of zijn kinderen nu door een hek moeten praten met kinderen die in sociale huurwoningen wonen. Dit lijkt helemaal niet de bedoeling te zijn van een woonhofje, dat juist bedoeld is om gemeenschappen te verbinden. “Ik wil mijn kinderen juist meegeven dat alle mensen gelijk zijn en dat we moeten samenleven. Dit is gewoon onbegrijpelijk,” aldus de bewoner.

Wij vinden dat speeltuintjes voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zonder belemmeringen. Het is belangrijk dat we juist werken aan de verbinding, aan een stad waarin mensen elkaar treffen en zich welkom voelen in de openbare ruimtes.

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen