Schriftelijke Vragen

Is het al tijd voor de aftrap van een voetbalvereniging in Almere Poort?

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met de toenemende vraag naar een voetbalvereniging in het stadsdeel Almere Poort en met de wachtlijsten bij voetbalverenigingen elders in de stad? Indien bekend, welke plannen heeft het college om aan deze vraag te voldoen met een plan van aanpak?
  2. Wat zijn volgens het college de redenen dat Almere Poort nog geen lokale voetbalvereniging heeft, ondanks de groei van het stadsdeel?
  3. Is het college op de hoogte van initiatieven van eventuele belanghebbenden die zich de afgelopen jaren hebben gemeld om de gereserveerde grond voor een sportvereniging in Almere Poort te benutten?
  4. Ziet het college mogelijkheden om op korte termijn stappen te zetten om een voetbalvereniging in Almere Poort te realiseren? En zo ja of nee, binnen welke termijn of onder welke omstandigheden acht het college dit haalbaar?
  5. Welke mogelijke aanpak ziet het college om financiële implicaties van het oprichten van een voetbalvereniging in Almere Poort te ondersteunen, en welke strategieën zal het college gebruiken om de benodigde middelen te verkrijgen en toe te wijzen?
  6. Op welke manieren kan de gemeente ervoor zorgen dat de oprichting van een voetbalvereniging in Almere Poort niet alleen een sportfaciliteit creëert, maar ook bijdraagt aan de sociale cohesie en inclusie in de buurt?
  7. Hoe plant de gemeente om samen te werken met potentiële belanghebbenden, zoals buurtbewoners, sportverenigingen en lokale ondernemers, om de oprichting van een voetbalvereniging te vergemakkelijken?

Toelichting

Leefbaar Almere heeft signalen ontvangen over een toenemende vraag naar een voetbalvereniging in Almere Poort en dat er onder de bewoners van Almere Poort een sterke behoefte bestaat aan de oprichting van een lokale voetbalvereniging, gezien de toenemende wachtlijsten bij voetbalverenigingen elders in de stad. Sommige ouders zien zich zelfs genoodzaakt om hun kinderen in te schrijven bij de vereniging in het naastgelegen Muiderberg. Daarom willen wij graag vanuit het college horen of er mogelijkheden zijn om op korte termijn stappen te zetten om een voetbalvereniging in Almere Poort te realiseren.

Leefbaar Almere wil weten of het college van plan is om stappen te ondernemen om aan deze vraag tegemoet te komen. Indien het college mogelijkheden ziet, zouden wij graag willen weten binnen welke termijnen of onder welke omstandigheden het college dit haalbaar acht. Een sportvereniging als stadsvoorziening zorgt voor sociale verbinding, iets wat ten goede komt aan Almere Poort en het naastgelegen Duin.

Ondertekening en naam

Jordy Hulzebos (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen