De gemeenteraad van Almere heeft het voorstel ontvangen om de projectopdracht voor de locatie Kadegriend 1-21 in Almere Haven vast te stellen. Dit voorstel omvat een gemengd zorg- en woonprogramma en is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Almere Haven.

Uitgangspunten van het Voorstel:

  1. Ontwikkeling Zorg- en Woonprogramma: Er wordt voorgesteld om 48 zorgstudio’s te realiseren voor bewoners met een 5VV-indicatie (beschermd wonen met intensieve dementiezorg) en 29 appartementen in het middeldure segment.
  2. Bouwhoogte: De nieuwe gebouwen zullen een hoogte van respectievelijk 4 en 5 bouwlagen hebben.
  3. Bomenbeheer: Bestaande bomen worden verplaatst of gecompenseerd als deze niet behouden kunnen blijven.
  4. Looproute: Er wordt een looproute richting sportpark De Marken gerealiseerd en geformaliseerd.
  5. Verbetering Oversteek: De oversteek richting de supermarkt wordt verbeterd.

Achtergrond en Ontwikkeling: Het project omvat de transformatie van de huidige locatie Kadegriend 1-21, waar het bestaande pand gesloopt zal worden. Het nieuwe plan volgt na eerdere voorstellen die in 2020 en 2022 zijn ingediend maar afgewezen vanwege bezwaren uit de buurt, voornamelijk over het bouwvolume en de bouwhoogte.

Beoogd Effect: De vaststelling van deze projectopdracht stelt de initiatiefnemer in staat om, in samenwerking met de gemeente en de omgeving, het plan verder uit te werken en uiteindelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Dit moet leiden tot de realisatie van de voorgestelde zorgstudio’s en appartementen.

Toekomstige Stappen: Na de vaststelling van de projectopdracht zal een Intentieovereenkomst worden opgesteld tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Dit markeert de start van de haalbaarheidsfase van het project. Als deze fase positief wordt afgerond, volgt de ontwerpfase waarin de plannen verder worden uitgewerkt en vastgelegd.

Het Raadsvoorstel
De Projectopdracht
Schetsontwerp

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en idee├źn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen