• De gemeenteraad heeft een voorstel ontvangen voor het Programma van Eisen voor het Masterplan Almere Pampus. Dit voorstel bevat verschillende varianten voor het aantal te bouwen woningen in Almere Pampus. Overzicht van de Varianten Het voorstel bevat drie mogelijke uitwerkingen: 15.000 woningen 25.000 woningen 35.000 woningen Deze varianten zijn schematisch en dienen om te onderzoeken […]

 • De gemeenteraad van Almere heeft het voorstel ontvangen om de projectopdracht voor de locatie Kadegriend 1-21 in Almere Haven vast te stellen. Dit voorstel omvat een gemengd zorg- en woonprogramma en is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Almere Haven. Uitgangspunten van het Voorstel: Ontwikkeling Zorg- en Woonprogramma: Er wordt voorgesteld om 48 zorgstudio’s […]

 • Leefbaar Almere zet zich al jaren in voor de realisatie van een buitenzwembad, een plek waar alle Almeerders van kunnen genieten. Een buitenzwembad is belangrijker dan ooit. Met de toenemende zomerse temperaturen en periodes van hittestress biedt een buitenzwembad een verfrissende ontsnapping voor onze inwoners. Bovendien kunnen we zo voorkomen dat mensen naar natuurwater uitwijken, […]

 • De PvdA heeft het idee om in Overgooi sociale woningbouw te realiseren. Dit lijkt misschien een goede oplossing voor de woningnood. Leefbaar Almere ziet dit anders en dat heeft te maken met het voorzieningen niveau in Overgooi en Almere Haven. Het belangrijkste punt is dat sociale woningen moeten worden gebouwd op plekken waar al voldoende […]

 • We hebben het voorstel voor Pampus binnen en er valt ons direct iets op: waar is de autobrug in de plannen? 🤔

  Zonder nu ruimte te reserveren, kunnen we straks fluiten naar zo’n brug.

 • Deze donderdag bespreken we in de gemeenteraad het nieuwe plan voor Nobelhorst Noord. We staan voor de bouw van nieuwe woningen, maar voor Leefbaar Almere is het belangrijk dat Nobelhorst zijn karakter behoudt. Daarom brengen we het volgende voorstel in: We erkennen de noodzaak van maatregelen tegen het geluid van de A6. Echter, we zijn […]

 • Recentelijk heeft de Commissie Welstand en Erfgoed Almere geadviseerd om De Voetnoot aan te wijzen als gemeentelijk monument, een besluit dat de unieke rol van dit gebouw in onze stadsgemeenschap onderstreept. Dit advies komt voort uit uitgebreid onderzoek en publieke raadpleging, wat de diepe verbondenheid van De Voetnoot met de inwoners van Almere bevestigt. Bekijk […]

 • Maak ook plannen om het nieuwe stadsdeel Pampus te bouwen volgens de Almeerse principes. Dat is donderdagavond in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit politieke jaar door een ruime meerderheid besloten. De motie die daartoe opriep werd ingediend door Leefbaar Almere, VVD, PvdA en PVV. De gemeenteraad heeft daarmee overduidelijk uitgesproken dat er ook nagedacht moet worden […]

 • We willen geen centrum dat alleen bestaat uit strakke hoge torens en grote winkels. We willen een plek waar mensen ook voor andere doeleinden terecht kunnen, die een versterkende werking op het centrum hebben. Neem bijvoorbeeld de vele ouders die wekelijks hun kinderen naar verschillende activiteiten in het centrum brengen. Dit kunnen muzieklessen zijn, maar […]

 • Leefbaar Almere en de PVV hebben het initiatief genomen om een verdiepende vergadering op Pampus te organiseren tijdens de Politieke Markt. Hierbij hebben vijf specialisten hun visie gegeven op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Almere Pampus, gelegen aan het Markermeer. De partijen benadrukken het belang van een groene, duurzame en sociaal verbonden woonwijk. Almeerse […]

 • Woensdag 8 februari 2023 was er het eerste Almeerse warmtecafĂ©. Georganiseerd door een groep betrokken bewoners met hulp van een beetje subsidie van de gemeente. Als woordvoerder energietransitie ging ik, Elian van Nunen, natuurlijk  een kijkje nemen. In Corosia in Almere Haven. Bij het openingswoord werd al duidelijk dat de meeste van de aanwezige Havenaren […]

 • Nog veel aanvullingen op actieplan armoede

 • Ongewone plekken bezoeken. Soms gebeurt het dat je door het gemeenteraadswerk op bijzondere locaties komt. Deze keer werden we op uitnodiging ontvangen in de tbs-kliniek van Almere. De FPC Oostvaarderskliniek is de afgelopen periode meermaals negatief in het nieuws geweest. Ons bezoek ging met name over de voortgang van het verbeterproces met als onderliggend thema: […]

 • Door: Jordy Hulzebos Bezoek aan de gemeente Groningen Onlangs heb ik met mijn fractie een bezoek gebracht aan de gemeente Groningen om daar te kijken naar het wagenpark. De gemeente Groningen heeft al enige tijd voertuigen die op waterstof rijden, of beter gezegd rijden op accu’s die worden opgeladen door waterstof en dat gaat goed! […]

 • De gemeenteraad van Almere heeft een motie aangenomen om het burgerinitiatief voor natuurinclusieve landbouw in Almere Buiten te omarmen.